Met echt eerlijke beoordelingen voorkom je dat commissieleden elkaar beïnvloeden. De financiering van het onderzoek naar de robothand op deze foto heeft niets te maken met belangenverstrengeling.
Met echt eerlijke beoordelingen voorkom je dat commissieleden elkaar beïnvloeden. De financiering van het onderzoek naar de robothand op deze foto heeft niets te maken met belangenverstrengeling. © Flip Franssen / Hollandse Hoogte

Zo verdeel je geld voor wetenschappelijk onderzoek op een eerlijke manier

Drie ideeën om belangenverstrengeling tegen te gaan

De beoordeling van subsidie-aanvragen mag geen vriendendienst of voor-wat-hoort-wat zijn. Hoe valt dat te voorkomen?

1. Vermijd de belanghebbende

Na een uitspraak van de Raad van State in 2016 over de toekenning van kunstsubsidies door vakgenoten, gelden voor rijksinstellingen nieuwe regels. Leden van een beoordelingscommissie mogen geen direct belang hebben bij wat ze beoordelen.

Tot die uitspraak was er de uitzonderingsclausule: leden met een belang kregen de betreffende documenten niet en gingen bij de discussie de vergadering uit. Probleem is dat ze bij de rest van de beraadslagingen wel aanwezig zijn en indirect de commissieleden toch kunnen beïnvloeden in hun oordeel.

De nieuwe regels vereisen een strengere selectie en screening van potentiële commissieleden.