Worden sociale wetenschappen geterroriseerd door jonge onderzoekers?

Oorlog onder psychologen

Heibel in de sociale wetenschappen: gevestigde geleerden zouden worden 'geterroriseerd' door jonge onderzoekers op zoek naar fouten in hun werk. Smerig spel, of een hoognodige schoonmaakbeurt?

'Ongefilterde achterklap', 'pesterijen', 'methodologisch terrorisme': het zijn woorden die je niet elke dag tegenkomt in het keurige vakblad APS Observer van psychologengenootschap Association for Psychological Science. Maar de eminente psychologiehoogleraar Susan Fiske, zelf oud-voorzitter van de APS, maakt deze maand graag een uitzondering.

Tot hier en niet verder, betoogt ze in een nog niet in druk verschenen column die nu al gretig wordt gedeeld op internet. Want academisch debat en geleerde kritiek op elkaars werk mogen dan de bouwstenen zijn waarop de wetenschap leunt, in de psychologie - en haar vak, de sociale psychologie, in het bijzonder - loopt het de spuigaten uit.