'We kijken met een te romantische bril naar sport'
© Jérôme Schlomoff

'We kijken met een te romantische bril naar sport'

Ramón Spaaij (1979) heeft net zijn ambt als bijzonder hoogleraar sportsociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) aanvaard. Hij onderzoekt de effecten van sport op de samenleving.

Waar ging uw oratie over?

'Over de betekenis van sport in snel veranderende samenlevingen. Ik vind dat we vaak met een iets te romantische bril naar sport kijken. Sport wordt bijvoorbeeld door sommige beleidsmakers als een eenvoudige remedie voor een slechte geestesgesteldheid gezien. Ik vraag me af hoe goed het voor je humeur is als je bij een vereniging komt waar alleen winnen telt.'

U bent een Nederlandse sportsocioloog die werkt in Australië. Hoe is dat zo gekomen?

'Na mijn promotie aan de UvA lonkte het buitenland. Uiteindelijk ben ik in Melbourne terechtgekomen, waar ik verbonden ben aan de Victoria University.