Wat neuroloog Farid Abdo doet als de donorwens van nabestaanden haaks staat op die van de patiënt

De wens van de familie wordt gerespecteerd, maar 'het is belangrijk dóór te vragen'

Farid Abdo (39), neuroloog en intensivist aan het Radboud-umc, voert gesprekken met nabestaanden over orgaandonatie. Hoe gaat dat nu in zijn werk en hoe anders wordt het straks?

'We kijken pas in het donorregister nadat is besloten dat verder behandelen bij een patiënt medisch gezien niet meer zinvol is. Staat er een 'ja' geregistreerd, dan deel ik de naasten mee dat dit betekent dat hij toestemming heeft gegeven om zijn organen te doneren en dat we deze laatste wens willen uitvoeren. Ik vervolg dan met: 'Was u op de hoogte dat hij zich geregistreerd had, hebben jullie het hier ooit over gehad?