Waarom statistici willen dat de wetenschap strenger wordt

De p-waarde, de kans dat een resultaat toeval is, moet kleiner

Tig keer achter elkaar kop gooien, kan dat nog toeval zijn? Tot nog toe wist iedere wetenschapper hoe je dat bepaalt. Maar nu moet alles anders.

Een opstand? Och, zegt statisticus Casper Albers van de Rijksuniversiteit Groningen nuchter, dat is misschien ook weer wat overdreven. 'Op Twitter lijkt het inderdaad of we elkaar de tent uit vechten, maar daar is alles heftiger dan in het echte leven. Zó ver liggen de opvattingen ook niet uit elkaar', zegt hij aan de telefoon.

Dat neemt niet weg dat Albers een van de duidelijkste stemmen is in een wereldwijd debat onder statistici en methodologen, dat dezer dagen tot een voorlopig hoogtepunt lijkt te komen.