Waarom sommige verzekeraars stoppen met beleggen in farmaceuten (en andere juist doorgaan)

De bekritiseerde bedrijven vragen extreem hoge prijzen voor medicijnen

Waarom beleggen zorgverzekeraars voor miljoenen euro's in farmaceutische bedrijven die aan hen extreem hoge prijzen vragen voor sommige medicijnen? De discussie hierover in de bestuurskamers leidt tot heel verschillende conclusies.

Verzekeraars hebben veel geld in kas. Dat komt doordat zij van de toezichthouders hoge buffers moeten aanhouden, zodat zij altijd aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. En omdat het geld van de premiebetaler over het algemeen eerder binnen is dan de schade die moet worden uitbetaald.

Met dat geld moet de (zorg)verzekeraar iets: als de rente lager is dan de inflatie, wordt het geld minder waard en moeten na verloop van tijd steeds hogere buffers worden aangehouden.