Waarom ik niet bij de Levenseindekliniek ga werken

Het voelt nog steeds raar, zo'n dood op bestelling

.

Ze heeft door vaatafsluitingen al weken onhoudbare pijn waar niets tegen te doen valt. 'Het is goed zo, het leven is over, ik ben oud genoeg geworden', zo heeft ze mijn collega herhaaldelijk verteld. Aan de wettelijke eisen voor euthanasie is keurig voldaan: ondraaglijk en uitzichtloos lijden, herhaald verzoek en vrijwilligheid. De SCEN-arts, die ook een oordeel moet geven, is geweest en er is een tijd voor euthanasie afgesproken. Sinds ik ooit dagenlang overstuur was omdat ik na een euthanasie hardnekkig droomde dat ik de spuiten met het inslaapmiddel en de spierverslapper had omgewisseld, doen we euthanasie altijd met zijn tweeën.