Oplevende economie is een zegen voor de archeologie
©

Oplevende economie is een zegen voor de archeologie

De nederlandse grond bevat nog veel schatten

In volgebouwd Nederland zijn ook dit jaar weer veel archeologische vondsten gedaan.

Je zou zeggen: Nederland, hoopje zand op de wereldkaart, daarvan hebben we onderhand elke millimeter al drie keer omgespit. Maar nee. Ook dit jaar gaf de Hollandse bodem de ene na de andere archeologische schat prijs.

Met als grootste sensatie: een compleet scheepskerkhof in de uiterwaarden van de Maas bij Dreumel. Twaalf schepen, uiteenlopend van een vroegmiddeleeuwse aak tot een laat-Romeinse kano, kwamen er aan het licht. Maar ook vond men er mensenbotten, wapens, prehistorisch aardewerk en mammoetresten.

Er was meer. Een buitengewone vindplaats bij Tiel: van grafheuvels uit de bronstijd tot duizenden voorwerpen uit de Romeinse periode.