Onderzoek VUmc: ouderen vaak tegen zin in doorbehandeld
© ANP

Onderzoek VUmc: ouderen vaak tegen zin in doorbehandeld

Veel ouderen worden in hun laatste levensfase tegen hun eigen wens in doorbehandeld. De communicatie tussen artsen, naasten en patiënten over wel of niet behandelen zou daarom beter moeten. Dat concluderen onderzoekers aan het VUmc. Vandaag hebben ze de resultaten van een groot onderzoek onder nabestaanden van ouderen naar buiten gebracht.

Zieke ouderen moeten bij een naderende dood vaak beslissen of zij nog willen beginnen met een verdere behandeling, zoals een antibioticakuur bij een longontsteking of reanimatie bij een hartstilstand. Ongeveer de helft van de ouderen uit het onderzoek die eerder hadden gezegd geen verdere behandeling te willen, kreeg dit uiteindelijk toch. Ook bleek de mening van oudere patiënten over al dan niet behandelen vaak niet bekend.

Volgens onderzoekster Roeline Pasman helpt het als ouderen hun wens kenbaar maken, maar is dat niet altijd genoeg. Artsen zouden volgens haar al in een eerder stadium het initiatief kunnen nemen bij hun patiënten die waarschijnlijk niet lang meer hebben en ze vragen of ze doorbehandeld willen worden in de laatste fase.

Een artikel over het onderzoek is vandaag verschenen in the Journal of the American Geriatrics Society.