Demonstratie tegen Monsanto op de Dam in Amsterdam in 2013.
Demonstratie tegen Monsanto op de Dam in Amsterdam in 2013. © Hollandse Hoogte / Marco Okhuizen

Monsanto's landbouwgif glyfosaat is wel/niet kankerverwekkend

Ideaal bestrijdingsmiddel voor de een, sluipend milieugevaar volgens de ander

Een kankeragentschap noemde Monsanto's landbouwgif glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Nu staat Europa op het punt de goedkeuring ervan te verlengen. In academische kringen groeit het verzet.

Dáár. Het staat er gewoon. Niet in een of andere actiebrief van de milieubeweging, maar in een keurig academisch overzichtsartikel, in het sjieke Britse medische vakblad Journal of Epidemiology and Community Health.

'Alle evaluaties overziend, concluderen we dat de huidige veiligheidsstandaarden voor glyfosaat-gebaseerde onkruidbestrijdingsmiddelen verouderd zijn en de volksgezondheid en het milieu niet afdoende beschermen.'

De volksgezondheid, niet goed beschermd. 'We roepen op tot betere monitoring van glyfosaat en zijn vervalproducten in menselijke populaties', aldus de auteurs, veertien academici uit drie landen, onder leiding van ontwikkelingsbioloog Laura Vandenberg van de Universiteit van Massachusetts.