Katten zijn beter dan honden
© Getty / Bewerking: de Volkskrant

Katten zijn beter dan honden

Genetisch onderzoek maakt katten nog wat chiquer en koppelt honden juist aan een verstandelijke beperking.

Noem het een doorbraak in de aloude vete tussen kat en hond. De kat blijkt een veel fraaiere stamboom te hebben dan gedacht, ontdekten genetici dit jaar. En de hond? Die blijkt zijn zachte karakter vooral te danken te hebben aan iets dat verdacht veel lijkt op zwakzinnigheid.

Tot voor kort ging men ervan uit dat de kat zo'n 12 duizend jaar geleden kwam aanlopen bij de vroegste landbouwers, aangetrokken door de muizen die op hun beurt weer afkwamen op de granen die men kweekte.