Japanners meten extreem precies de zwaartekracht

De helm en het pak van Nederlandse astronauten waren te zien op een ruimtevaarttentoonstelling in Noordwijk. Foto anp

In elk natuurkundeleerboek staat het alsof het niet anders kan: de zwaartekracht tussen massa's is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de onderlinge afstand. Japanse fysici hebben nu de tot nog toe meest precieze controle van dat kwadraat gedaan, door te meten hoe neutronen zich in de buurt van atoomkernen gedragen. Tot nog toe werd er tot afstanden van 0,01 millimeter geen enkele afwijking van de normale zwaartekracht gezien; in de nieuwe metingen is dat zelfs tot op 0,01 nanometer nog eens een factor tienduizend kleiner. In de praktijk speelt een eventuele afwijking overigens geen rol, omdat de zwaartekracht hoe dan ook een extreem zwakke kracht is.