Is promoveren wel een slimme carrièrestap?

Een zware, niet al te best betaalde baan met weinig zekerheid

Nederland telt twee keer zo veel promovendi als twintig jaar geleden. Waarom je je wel of niet minstens vier jaar lang, tegen niet al beste betaling, zou vastbijten in een promotieonderzoek.

Om maar te beginnen met het slechte nieuws: wie gaat promoveren, is vrijwel nooit verzekerd van een carrière in de wetenschap. Elk najaar beginnen een paar duizend afgestudeerden aan een drie- of vierjarig promotietraject. Sinds 2000 is het jaarlijks aantal dissertaties in Nederland verdubbeld tot bijna vijfduizend. Slechts ongeveer een kwart van die promovendi vindt daarna een baan op de universiteit. De rest vindt dus werk buiten de wetenschap.