Hoeveelheid insecten neemt wereldwijd drastisch af

En dat is slecht voor het hele ecosysteem op aarde

De aantallen insecten nemen drastisch af, en de soortenrijkdom ook. Dat is slecht voor iedereen.

Heeft u soms ook het gevoel dat er minder vliegjes en andere insecten op uw autoruit geplakt zitten dan vroeger? Dat er tegenwoordig minder bijen in de tuin zoemen? Die indruk zou weleens juist kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid insecten in diverse delen van de wereld afneemt, soms ingrijpend. Dit is niet alleen slecht nieuws voor de insecten, maar voor het hele ecosysteem op aarde. Want daarin spelen ze een cruciale rol.

'Rode lijst'

Al bevat de kennis over de ruim een miljoen beschreven insectensoorten op de wereld nog enorme hiaten, verscheidene studies schetsen een alarmerend beeld.