Enkele van de 425 Joodse mannen die op 22 en 23 februari 1941 op en rondom het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam werden opgepakt. De razzia's waren de aanleiding van de Februaristaking  (25 en 26 februari 1941).
Enkele van de 425 Joodse mannen die op 22 en 23 februari 1941 op en rondom het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam werden opgepakt. De razzia's waren de aanleiding van de Februaristaking (25 en 26 februari 1941). © Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Anefo

Hoe data-analyse een nieuwe kijk geeft op de overlevingskans van Joden tijdens WO II

Niet alle Joden in Nederland liepen hetzelfde risico om tijdens de Holocaust te sterven. Door het combineren van verschillende data werpt socioloog Peter Tammes nieuw licht op de samenstelling van slachtoffergroepen.

Ongehuwde en gescheiden Joden in Amsterdam hadden tijdens de Duitse bezetting een grotere kans om de oorlog te overleven dan getrouwde Joden. Het percentage vrouwen dat omkwam tijdens de Holocaust was even groot als het percentage mannen. Ongelovige Joden of Joden die zich tot een christelijke denominatie hadden bekeerd, waren beter af dan religieuze Joden. Poolse en Duitse Joden die zich in Amsterdam hadden gevestigd, ontsnapten vaker aan de dood dan Joden die in Nederland waren geboren.