Het regent klachten bij Ambulance Amsterdam

Ambulancemedewerkers in Amsterdam kampen met een te hoge werkdruk door slecht management. De apparatuur in de ambulances is verouderd en de aanrijtijden worden langer. Deze en andere klachten heeft de vakbond Abvakabo gebundeld en maandag aangeboden aan de Inspectie Gezondheidszorg.

Foto anp

'De gemiddelde tijd tussen een spoedmelding en het arriveren van een ambulance is opgelopen van 9,5 minuut naar meer dan 11,5 minuut', zegt bestuurder Fred Seifert van de Abvakabo. 'Terwijl in nood iedere seconde telt. Maar ook het gewone vervoer naar en van het ziekenhuis loopt vertraging op. Patiënten halen soms hun afspraak niet.'

Klachten

De Abvakabo hoopt op ingrijpen van de Inspectie omdat de directie volgens de bond weinig tot niets heeft gedaan met eerdere klachten. Het botert al langer niet tussen de ambulancemedewerkers en de directie van Ambulance Amsterdam.

De vakbond zegde in maart van dit jaar, op aandringen van de leden, het vertrouwen op in de directie. Het bedrijf, een dochter van het Academisch Medisch Centrum (AMC), zou de bedrijfsvoering na een fusie in 2012 niet op orde hebben. De kwaliteit van het ambulancevervoer is daardoor sindsdien verslechterd, stelt de bond namens de medewerkers. Ambulance Amsterdam heeft 450 medewerkers op tien standplaatsen in drie regio's.

Uit een eerder gehouden onderzoek bleek al grote ontevredenheid. Seifert: 'Vooral de werkdruk vormt een groot probleem, waardoor het personeel oververmoeid raakt met alle risico's van dien. Men wordt nogal eens tot overwerken gedwongen. De normen van de Arbeidstijdenwet worden overschreden.

'Materieel wordt niet tijdig vervangen. In de ambulances is hart-apparatuur van veertien jaar oud aanwezig, waarmee geen cardiogrammen meer verstuurd kunnen worden. De behandeling van een patiënt loopt daardoor vertraging op.'

'Hobbels'

Volgens de directie van Ambulance Amsterdam, die alleen schriftelijk wilde reageren, is de kwaliteit van de ambulancezorg in en rond Amsterdam 'van goed niveau'. De Inspectie en bureau Lloyds zouden dat afgelopen zomer hebben vastgesteld. De onrust onder het personeel wijt de directie aan 'hobbels' die altijd gepaard gaan met een fusie.


Dat de vervanging van apparatuur vertraging heeft opgelopen, is volgens de directie het gevolg van de verplichte Europese aanbesteding. De aanrijtijden zullen verbeteren door drie nieuwe ambulanceposten. Ook komt er nieuw personeel bij.

Meer over