Gevoelige vragen over de werking van ons geheugen

Kan iemand vergeten seksueel misbruikt te zijn en zich dat later weer herinneren?

Seksueel misbruik vergeten en later door therapie weer herinneren. Schrijver Griet Op de Beeck vertelde dat het haar is overkomen. Kan dat, en hoe waar zijn die herinneringen?

Kan iemand vergeten seksueel misbruikt te zijn en zich dat later weer herinneren? Heeft seksueel misbruik dat iemand zich herinnert ook altijd plaatsgevonden? Gevoelige vragen die zich opdringen nu de Vlaamse schrijver Griet Op de Beeck in De Wereld Draait Door heeft verteld dat ze als kind is misbruikt door haar inmiddels overleden vader. Naar eigen zeggen deed ze die ontdekking toen ze in therapie was.

Over het oproepen van vergeten of verdrongen herinneringen tijdens een therapie denken psychologen en psychiaters verschillend.