Genezen wordt steeds gekker
© Getty / Bewerking: de Volkskrant

Genezen wordt steeds gekker

Varkens waarin menselijke organen groeien, mensen die 'varkenssushi' geïmplanteerd krijgen: het gaat hard met de biomedische technieken.

Terwijl Nederland een regering kreeg die terughoudender wil omspringen met ethisch beladen medische technieken, kachelden die technieken zelf gewoon rustig verder. Denk aan varkens waarin menselijke organen groeien, patiënten met een genetisch gemanipuleerde huid of aan injecties die je jonger maken.

Neem 'gentherapie', de behandeling waarbij het dna wordt herschreven om eventuele genetische defecten te repareren. Hoewel gentherapie al sinds de jaren negentig mondjesmaat wordt toegepast op patiënten met bepaalde ernstige zeldzame erfelijke aandoeningen, maakte de behandeling dit jaar een grote sprong voorwaarts, richting normaal gebruik.