De stand van de Noordzee: behoorlijk gewond

Een duikende hoogleraar over de grootste gevaren voor de Noordzee

De Noordzee is schoner geworden, maar er is nog veel te verbeteren, ziet hoogleraar mariene dierecologie (en duiker) Tinka Murk. Windmolenparken helpen de vissen.

Het is druk op de Noordzee. En het wordt steeds drukker. De Noordzee wordt gebruikt voor scheepvaart, visserij, olieboringen, windmolenparken, zandwinning. Tegelijkertijd bestaat de wens om de natuur te beschermen. Kan dat samengaan? Die vraag stond centraal in de oratie die Tinka Murk deze week hield bij haar inauguratie als hoogleraar mariene dierecologie aan de Wageningen Universiteit.

Als fervent duiker is Murk bekend met de staat van de Noordzee onder de waterspiegel. Ze zag dat scheepswrakken op de zeebodem vol zitten met vistuig, haken en achtergelaten visnetten.