Cliënten en een begeleider (met stoel in handen) naast een Rigtergroep-huis in Nijmegen.
Cliënten en een begeleider (met stoel in handen) naast een Rigtergroep-huis in Nijmegen. © Marcel van den Bergh

Bewoners met psychische problemen zijn de dupe van een conflict tussen gemeente en zorgorganisatie

Rigtergroep

De gemeente Nijmegen verdenkt zorgorganisatie de Rigtergroep van het onrechtmatig besteden van zorggeld. Voornaamste slachtoffers zijn de cliënten, die grote moeite hebben met hun noodgedwongen verhuizing.

'Verhuizen is voor mij het allerergste. Het betekent chaos, ik raak verlamd. Ik heb nog liever liefdesverdriet, daarvan weet ik tenminste hoe ik het kan handelen.'

Susan (42) heeft een autistische stoornis, net als veel andere bewoners van de zes huizen voor beschermd wonen van zorgorganisatie de Rigtergroep in Nijmegen. Voor hen komen veranderingen extra hard aan. Per 1 oktober moeten 23 bewoners tijdelijk verhuizen naar drie verdiepingen van een deels leegstaand verzorgingshuis aan de andere kant van de stad.