'Wier' is inderdaad fout, maar niet omdat het 'wiens' had moeten zijn

Volkskrantlezers vinden veel. En misschien wel het meest vinden ze iets van ons taalgebruik. Terecht?

Wie?

Rob de Waal Malefijt uit Haarlem.

Wat?

De bijdrage van De Waal Malefijt 'betreft het gebruik van 'wier' dan wel 'wiens', een onderwerp dat steeds minder aandacht krijgt, maar voor veel ouderen onder ons in sommige gevallen nog heel gewoon is: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, enkel- of meervoud'. Zijn oog was op nevenstaande gevallen. En dat is volgens De Waal Malefijt verkeerd. 'Omroep is mannelijk en daaruit volgt dus 'wiens'.'

Heeft de lezer een punt?

Ja en nee. De zin die in de krant staat, is niet correct. Maar om een andere reden dan De Waal Malefijt denkt. De klassieke regel, die nog onverminderd geldt, is namelijk dat je naar zaken en begrippen verwijst met een zogeheten voornaamwoordelijk bijwoord: waarmee, waardoor, waarvan. Naar personen verwijs je met de combinatie van een voorzetsel en een voornaamwoord: met wie, door wie, van wie. Dat laatste kan worden vervangen door wiens of wier, al naar gelang het geslacht van het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst: 'De vrouw, van wie dit boek is', of: 'De vrouw, wier boek dit is.' Naar 'omroep', zoals in het voorbeeld van De Waal Malefijt verwijs je dus sowieso nooit met 'wiens' of 'wier'.

Klinkt wel ouderwets, dat wier.

Klopt. Zo ouderwets zelfs, dat taaladviessites verwijzingen naar personen met waarmee, waardoor en waarvan eigenlijk ook wel prima vinden. Taaladvies.net schrijft: 'Het gebruik van die vormen om naar personen te verwijzen is algemeen gebruikelijk in spreektaal en het komt ook geregeld voor in informele schrijftaal.'

Maar daar valt de krant toch niet onder?

Inderdaad. De krant kan het beter iets formeler houden. Alleen was dat formele in dit geval niet correct. De goede zin zou zijn geweest: 'Grote verliezer is de publieke omroep, waarvan het imago van onafhankelijkheid is geschaad.' Nog beter zou zijn om de zin in tweeën te knippen: 'Grote verliezer is de publieke omroep. Daarvan is het imago van onafhankelijkheid nu geschaad.'