'Ons onderwijs trapt hard op de rem van de verbeelding'

Robbert Dijkgraaf en Geert ten Dam over de wetenschap die steeds meer onder druk staat

De wetenschap staat onder druk. Daarover zal vandaag tijdens de opening van het Academisch Jaar veel worden gesproken. Twee betrokkenen over het krachtenspel.

Wetenschappers leven in een tijd vol paradoxen. Enerzijds worden zij gewantrouwd, anderzijds vinden hun voortbrengselen gretig aftrek en treden ze op in DWDD. Ze moeten van ons, de belastingbetaler, zoveel mogelijk studenten opleiden in een zo kort mogelijke tijd, maar die studenten moeten wel in de internationale voorhoede meemarcheren. De wetenschappers moeten goed zijn in onderzoek én onderwijs. Ze worden geacht dienstbaar te zijn én eigenzinnig. Ze worden betaald voor degelijk werk, maar het is ook fijn als ze af en toe met 140 lettertekens een bijdrage leveren aan het debat van de dag.