Joeri Tijdink, psychiater en onderzoeker aan de VU, Amsterdam.
Joeri Tijdink, psychiater en onderzoeker aan de VU, Amsterdam. ©

'Onderzoekers zijn te veel gefocust op publiceren'

Joeri Tijdink onderzoekt persoonlijkheidskenmerken van wetenschappers

Amsterdamse onderzoekers beschrijven een nieuw psychiatrisch syndroom dat voorkomt onder wetenschappers: Publiphilia impact factorius. De eerste auteur, psychiater Joeri Tijdink, licht het toe.

'Bij de koffie-automaat op wetenschappelijke labs wordt zelden de vraag gesteld wat iemand precies heeft onderzocht en gepubliceerd', zegt Joeri Tijdink, 'het gaat er vooral over in welk tijdschrift het staat.'

Vanuit zijn achtergrond als psychiater bestudeert Tijdink aan de VU in Amsterdam de link tussen gedrag van wetenschappers en hun persoonlijkheidskenmerken. In een artikel dat onlangs op de website van het wetenschapstijdschrift PeerJ verscheen, introduceert hij samen met collega's het syndroom Publiphilia impactfactorius: een obsessie met het publiceren van onderzoeksresultaten in hoog aangeschreven tijdschriften zoals Nature, Cell en Science.