'Als niet-drinker voel ik mij een beetje ontheemd'

Zonder champagne de jaarwisseling doorkomen

Zonder drank kan het niet gezellig zijn en een diner zonder wijn is ondenkbaar. Toch leeft Sander van Walsum zonder alcohol.

Een geheelonthouder ben ik niet. Hoewel ik niet rook of drink, afgezien van het glas wijn waarvan ik bij etentjes een slok neem - om er vervolgens op toe te zien dat het glas niet wordt bijgevuld. Over de kwaliteit van de versmade drank kan ik niet oordelen. Een lompe Bulgaar legt dezelfde weg af als een Franse wijn waar de disgenoten heel lyrisch over zijn: zo snel mogelijk doorslikken en naspoelen met veel water. Witte wijn verdraag ik per saldo iets beter dan rode.