Mark Rutte (L) heeft een onderonsje met de Britse premier Cameron (L) en de Duitse bondskanselier Merkel tijdens de EU-top.
Mark Rutte (L) heeft een onderonsje met de Britse premier Cameron (L) en de Duitse bondskanselier Merkel tijdens de EU-top. © EPA

'De nieuwe EU-begroting was zo beroerd niet'

Het ook door Nederland afgewezen voorstel voor de meerjarenbegroting van de EU was zo gek nog niet, schrijft Xander van Uffelen in het commentaar van de Volkskrant.

 
Het nieuwe voorstel dat nu ook door Nederland is afgewezen zou wel al een verlaging van de begroting opleveren en ook de subsidie voor landbouw iets doen afnemen

De 27 Europese regeringsleiders zijn er zoals verwacht niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Waar de landen in Noord-Europa aandrongen op verlaging van het budget, wilden de landen in Zuid- en Midden-Europa op zijn minst continuering van de subsidiestromen voor landbouw en zwakkere regio's.

Voor het vertrouwen in Europa is het teleurstellend dat de landen hun meningsverschillen nog niet hebben willen overbruggen. Maar aangezien er spoedig nog veel belangrijke besluiten op de agenda staan - Griekenland, Spanje, en de bankenunie - is het wel verstandig dat de sfeer niet verpest is door nachtelijke onderhandelingsronden.

De onderhandelingen lijken vooral bemoeilijkt te worden door de anti-Europese stemming die in Groot-Brittannië, Finland, Duitsland en ook Nederland het publieke debat domineert. Geen cent extra naar Brussel is een populair standpunt, zeker in tijden van crisis.

Bezuinigen ligt inderdaad in de rede. Een reductie van de landbouwsubsidies zou ook een verbetering zijn. Maar gezien de extra taken die naar Europa overgeheveld moeten worden - zoals toezicht op banken en begrotingen - is een sterke verlaging van de Europese begroting niet zinvol. De betalingen aan Brussel zijn bovendien een gering bedrag op de begroting van individuele landen. Zo brengt de heffing op woningcorporaties in Nederland meer in het laatje dan er netto naar Brussel gaat.

Oude voet
Zolang de landen geen nieuwe begroting vaststellen gaat Europa in 2014 op de oude voet verder. Het huidige budget en de verdelingssleutel blijven daardoor volgend jaar ongewijzigd. Ook Nederland moet dus evenveel blijven betalen.

Het nieuwe voorstel dat nu ook door Nederland is afgewezen zou wel al een verlaging van de begroting opleveren en ook de subsidie voor landbouw iets doen afnemen, al is de daling geringer dan aanvankelijk beoogd. Maar in het onderhandelingsspel is het logisch dat Zuid- en Midden-Europa alleen akkoord gaan met bezuinigen als de landbouw enigszins gespaard wordt.

Zo beroerd is het huidige voorstel dus niet. Bij de volgende onderhandelingsronde valt een pragmatische opstelling te prefereren boven een principiële benadering.

Xander van Uffelen is chef van de economieredactie van de Volkskrant.