Lijsttrekker Arie Slob van de ChristenUnie staat zijn aanhangers te woord op de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen.
Lijsttrekker Arie Slob van de ChristenUnie staat zijn aanhangers te woord op de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

'Christelijke politiek zou helemaal niet over christelijke hobby's moeten gaan'

De gekrompen invloed op het Binnenhof wordt gezien als de doodsteek van christelijke hobby's. Christelijke politici moeten het niet zoeken in de strijd om politieke macht, schrijft Maarten van Ooijen. 'Het gaat om de kracht van woorden. Die missie om te spreken is net zo effectief te behalen met 1 als met 76 zetels.'

 
In keuzes van individuen in de samenleving zit de smaak van verandering, niet in de keuze van de politieke elite

'Hoera!' roept de vrijzinnig-liberale elite van Nederland. Christelijke hobby's kunnen voorgoed worden afschaft. 'De strijd is nog niet gestreden!' is het weerwoord van confessionelen. Zij proberen met de staart tussen de poten nog wat macht bij elkaar te sprokkelen om wat zand in de oprukkende machtsmachine te strooien.

De Volkskrant schreef donderdag een uitgebreide analyse over de 'doodsteek van christelijke hobby's'. Door de teloorgang van het aantal zetels van confessionele partijen (CDA, SGP en ChristenUnie) zou het voorgoed afgelopen zijn met de vrijheid van scholen in toelatings- en personeelsbeleid, de gewetensbezwaarde ambtenaar en het verbod op Godslastering.

Teloorgang
Het cijfermatige dieptepunt van de confessionele politieke partijen wordt door velen betiteld als de vooravond van de teloorgang van christelijke politiek. Zelfs de strijdbaarheid van insiders doet vermoeden dat deze gedachten ook daar leven. Confessionele partijen zouden zich opnieuw moeten gaan uitvinden, moeten gaan herbronnen en verkiezingen evalueren. Ze moeten verrechtsen of juiste verlinksen, op nieuwe manieren gaan communiceren of hun doelgroepen beter aanspreken.

Tot mijn spijt slaan deze strijdbare insiders de plank volledig mis. De missie van christelijke politiek gaat namelijk helemaal niet over de zogenaamde christelijke hobby's. Net zoals het een bijzaak is om theocratische, christelijk-sociale of christen-democratisch idealen over de samenleving uit te rollen. Zelfs het beschermen van het budget voor de allerarmsten is hier geen hoofdzaak.

Missie
In tegenstelling tot alle andere politieke partijen en het maatschappelijk middenveld, in tegenstelling tot de kerk en tot de vakbond, zit de relevantie van  christelijke politiek niet wat je voor elkaar krijgt, maar wat je tegen elkaar zegt. De missie van christelijke politiek is in de eerste plaats om te spreken.

Niet kletsen, niet lullen, maar spreken. Dat is omgekeerd aan wat anderen in Den Haag komen doen: zij komen strijdbaar om de samenleving te verrechtsen, te verlinksen of socialer te maken. Een christenpoliticus komt om een overtuiging voor het voetlicht brengen. Een wegwijzer te zijn voor een andere route. Een verhaal vertellen over een andere samenleving.

Waarom is het voor christenen dan geen hoofdzaak om politieke invloed te behalen? Daar zijn drie redenen voor. De eerste is dat de christelijke ethiek zelf geen enkele aanleiding geeft om aandrang te maken tot politieke beïnvloeding. In vroeg-christelijke jaren was het zelfs maar de vraag of christenen überhaupt wel op politieke functies mochten solliciteren! Ten tweede omdat christenen in invloed geloven die niet van de politiek komt, maar van mensen zelf. In keuzes van individuen in de samenleving zit de smaak van verandering, niet in de keuze van de politieke elite. En ten derde omdat de christelijke geloofsopvatting een finale bestuurder aanwijst. Politieke winst is in dit licht altijd relatief.

Luther
Trekt met deze missie de confessionele politiek zich definitief terug achter de dijken? Wordt christelijke politiek krachteloos en blijft er niets over dan wat schreeuwers aan de zijlijn? Hen kan ik het geruststellende antwoord geven dat de kracht van woorden de kracht van macht altijd heeft overstemd. Grootscheepse verandering in maatschappij en geschiedenis begonnen altijd bij mensen die signaleerden, richting gaven en spraken. Van King tot Luther, van Hitler tot Obama. In spreken ligt de sleutel tot verandering.    

En daarmee is de relevantie van christelijke politiek levendiger dan ooit. Want de missie om te spreken is net zo effectief te behalen met 1 als met 76 zetels. En in een situatie van 1 zetel zal ze des te noodzakelijker zijn. In dit licht is christelijke politiek relevanter en levendiger dan ooit.  

Maarten van Ooijen is de landelijk voorzitter van PerspectieF, Jongerenafdeling van de ChristenUnie.