Teruglezen EU-top: 'Het hoeft niet steeds groter, meer en duurder'

De regeringsleiders van de 27 EU-landen overlegden donderdag en vrijdag in Brussel over de begroting voor de komende zeven jaar. Ze bereikten vrijdagmiddag een akkoord. Volkskrant.nl deed live verslag.

Nabeschouwing

De regeringsleiders van de 27 EU-landen hebben vanmiddag ingestemd met een begroting voor 2014 tot en met 2020 van 997 miljard euro, zo'n 38 miljard minder dan de huidige aflopende begroting. Na een intensieve vergadermarathon van ruim 24 uur, verlieten de regeringsleiders uiteindelijk eensgezind de vergaderzaal.

De begroting is soberder dan de vorige meerjarenbegroting en Nederland behoudt zijn korting op de jaarlijkse afdracht. Dat waren de belangrijkste voorwaarden voor premier Mark Rutte. Hij kan met opgeheven hoofd terug naar Den Haag.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. De video van de persco van Rutte staat nu ook onder ons nieuwsbericht over het begrotingsakkoord. Een quote: 'Met het akkoord wordt ook duidelijk dat de Europese samenwerking niet al maar groter, meer en duurder hoeft te worden.'

 2. Korting

  En hierbij een artikel over de totale korting die Nederland krijgt op de bijdrage aan de EU, ruim één miljard.

 3. Overzicht

  Voor een totaaloverzicht over wat er nu precies besloten is, lees hier ons nieuwsverslag van de EU-top. Let ook op de tabel in het bericht waarin duidelijk hoeveel geld naar welke posten gaat.

 4. Merkel

  De Duitse Bondskanselier Merkel heeft ook een persconferentie geven. Ze wees erop dat het een eerlijk akkoord is. Ze benadrukte het aparte budget voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

  Over de steun van het Europees Parlement zei ze: 'Ik heb al met velen van hen gesproken. Er zullen geen verrassingen zijn.'

  Merkel zei ook dat geld voor landbouw gebonden zal zijn aan milieu-eisen, die nog verder onderhandeld zullen worden door de ministers van Landbouw.

 5. Cameron

  Nog even terug naar de persconferentie van David Cameron. Die waarschuwde onwillige Europarlementariërs dat het uiteindelijk de regeringsleiders zijn die bij de nationale parlementen het geld moeten ophalen.

  Hij werd ook gevraagd hoe hij thuis zou gaan uitleggen dat de netto-bijdrage van Groot-Brittannië omhoog zou gaan. Cameron antwoordde daarop dat het belangrijkste is dat zijn land een rol kan spelen in het hervormen en meer competitief maken van Europa.

 6. PC Rutte

  Premier Rutte zegt tijdens zijn persconferentie dat de belangrijkste doelstellingen zijn gehaald. De korting (rebate) voor Nederland zal 1,1 miljard bedragen. Rutte zegt dat hij hiervoor hard heeft gevochten.

  Daarnaast is het totale budget gedaald, een andere wens van Nederland. 'Dat is grote winst. Hiermee is duidelijk dat Europa niet steeds groter en duurder hoeft te worden.'

  'We zijn gekomen tot een sobere begroting, gericht op groei', concludeert Rutte.

  Er komt ook meer geld voor onderzoek en innovatie. 'We hadden meer gewild aan verschuivingen, laat ik daar eerlijk over zijn, maar uiteindelijk is het eindresultaat zeer verdedigbaar.'

  Volgens Rutte zal Nederland profiteren van het extra geld dat beschikbaar is gekomen voor onderzoek en innovatie. Dat compenseert de dalende ontvangsten uit het landbouwfonds.

  Nederland zal 80 miljoen extra moeten betalen voor invoerheffingen.

 7. Cameron

  De Britse premier Cameron zegt tijdens zijn persconferentie dat hij 'gevochten' heeft tegen pogingen om de Britse rebate aan te pakken. Hij vertelt de verzamelde pers dat het uitgavenplafond teruggaat naar 908 miljard euro. Volgens hem past deze deal bij 'het moderne Europa'.

  Cameron roept het EP op om 'constructief' te zijn.

  De premier erkent dat de netto-bijdrage van zijn land omhoog zal gaan ondanks het behoud van de rebate. Cameron geeft oud-premier Tony Blair de schuld. In 2005 gaf Blair een deel van de korting weg, aldus Cameron.

 8. Van Rompuy

  Van Rompuy begint zijn verklaring. 'Het was de langste vergadering sinds mijn aantreden, maar het was het waard. Maar het proces is nog niet klaar. Het Europees parlement mag zich nog uitspreken.'

  Van Rompuy noemt de volgende conclusies uit het akkoord:

  -40 procent meer geld voor groei en competitie, en meer geld voor innovatie, aldus Van Rompuy.
  -Voor het eerst in de geschiedenis een korting op het total budget, met 34 miljard. Het uitgavenplafond komt uit op 959 miljard.
  -Er komt zes miljard vrij voor een nieuw programma voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
  -De Zuidelijke landen waaronder Spanje krijgen een groter deel uit het Cohesiefonds.

  'Het is voor niemand de perfecte deal, maar er zit voor iedereen wat in.'

 9. Reacties

  Verschillende persconferenties staan op het punt van beginnen. Wij kijken uit naar die van EU-president Herman Van Rompuy en naar die van premier Rutte.

 10. Akkoord

  Deel van het akkoord is dat het totale budget teruggebracht wordt naar 960 miljard voor de periode 2014-2020. Onder meer Nederland en Groot-Brittannië ijverden voor een versobering. 

  Number 10 twittert dan ook namens premier Cameron: 'Deal done. EU multi-annual budget cut for the first time ever.'

Voorbeschouwing

In de gezamenlijke EU-huishoudpot moet zo'n 1000 miljard euro komen. Wat betreft de noordelijke landen mag het wel wat minder, de zuidelijke landen zien liever wat meer. In november mislukte een eerste poging, dit keer moet er wel een akkoord komen want de tijd dringt. De discussie zal gaan over de hoogte van het bedrag en de verdeling van de uitgaven: toch, zoals van oudsher, het meeste geld naar landbouw en structuurfondsen, of dit keer meer geld naar innovatie en onderzoek? Nederland wil een sobere en moderne EU-begroting met minder geld voor de Brusselse ambtenaren en behoud van een miljard euro korting op de Nederlandse afdracht. Het gaat een lange nacht worden.