Eurotop dag 1 - 'Geen aparte begroting eurozone'

De regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie spraken vandaag in Brussel over de toekomst van Europa. Volkskrant.nl deed live verslag.

Nabeschouwing

De Europese leiders spraken vandaag in Brussel over de plannen voor verdere economische integratie van EU-president Herman Van Rompuy. Gisteren hadden de ministers van Financiën de zwaarste klus al geklaard met het akkoord over het Europees bankentoezicht.

De opluchting over dit akkoord was groot. Premier Rutte zei tevreden te zijn, de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz meldde 'blij te zijn met de principes van de bankenunie' en Van Rompuy noemde het een 'mijlpaal'. 'We hebben het ergste van de eurocrisis achter de rug', concludeerde de voorzitter van de Europese Raad.

De regeringsleiders moesten echter nog wel een paar details uitwerken van het bankentoezicht. Zo besloten ze dat er ook een Europese stroppenpot komt voor het geval een bank omvalt. De Europese Commissie komt begin 2013 met een voorstel. Een van de voorwaarden is dat de banken - en hun aandeelhouders - als eerste bloeden als er iets mis is met een bank. De Europese leiders willen voorkomen dat de belastingbetaler daar voor opdraait.

De onderhandelaars spraken daarna lang over extra stimuleringsmaatregelen voor de eurozone, maar ze konden het niet eens worden. Het plan van Van Rompuy voor een aparte pot voor de eurozone om landen te helpen in het geval van 'economische schokken' verdween van de agenda. Het voorstel voor bilaterale contracten waarmee de eurolanden zich committeren aan hervormingen haalde het wel, maar moet nog wel helemaal worden uitgewerkt.

Van Rompuy komt in juni 2013 met een nieuwe voorstel. Wel is duidelijk dat landen die hun contracten nakomen een bonus zullen krijgen. Het is nog niet duidelijk waar het bonusgeld vandaan zal komen. Premier Rutte benadrukte dat de financiering ervan uit de bestaande 'kaders' moet komen.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Van Rompuy zei: ‘Het was een goede week voor Europa. Dinsdag de Nobelprijs, vandaag het Europees banktoezicht, de hulp voor Griekenland en ’s avonds een goed debat over de verdere toekomst van de EU.’

  Met de opmerking van Van Rompuy sluiten we dit liveblog.

 2. Volgens premier Rutte zijn er behoudens de instelling van het Europees bankentoezicht geen grote besluiten genomen tijdens dag 1 van de eurotop. Van Rompuy zal in juni 2013 met een nadere uitwerking komen van de bilaterale hervormingscontracten. 'De conclusies zijn nogal vaag', aldus Rutte.

  De aparte begroting voor de eurozone is volgens Rutte 'verdwenen uit de stukken'. Van Rompuy gaat wel nadenken hoe hij landen kan helpen met hervormingen door middel van een fonds (het belonen van het uitvoeren van bilaterale contracten), maar volgens Rutte moet dat uit de bestaande financiële kaders komen.

 3. De Duitse bondskanselier Angela Merkel betoogde tijdens haar persconferentie dat er nog een lange weg te gaan is om de Economische en Monetaire Unie te versterken. Het toezicht op banken, waartoe de ministers van Financiën eerder deze week besloten, is nog maar het begin. ‘Het is een ingewikkelde opgave.’

  Over deze een andere stappen zal de komende maanden ook binnen de lidstaten nog veel gesproken moeten worden. Niettemin bestempelt ze de top, die vandaag afloopt, als ‘succesvol’.

 4. Premier Rutte is op dit moment bezig met zijn persconferentie. Hij zegt dat er geen nieuwe besluiten zijn genomen.

 5. EU-president Van Rompuy zal over enkele minuten een persconferentie geven.

 6. De eerste concrete resultaten komen nu door uit de vergaderzaal:
  Van Rompuy gaat de bilaterale contracten voor hervormingen uitwerken. In juni 2013 moet het plan duidelijk zijn.
  Landen die goed presteren ten aanzien van hun hervormingscontract kunnen een bonus krijgen.
  Een aparte begroting voor de eurozone - om landen te helpen om economische schokken op te vangen - is van de baan.

 7. Bericht uit de vergaderzaal: de onderhandelingen zijn klaar! Het is afwachten op de aankondiging van de persconferentie.

 8. Persbureau Reuters bericht ondertussen over de onderhandelingen. De regeringsleiders discussieerden lang over de uitwerking van het Europees bankentoezicht. De Noord-Europese landen onder leiding van Angela Merkel wilden koste wat kost voorkomen dat ze straks moeten gaan betalen voor het falen van Europese banken. Van Rompuy maande de regeringsleiders tot overeenstemming, omdat het bankentoezicht niet effectief kan zijn zonder een oplossing voor falende banken.

  Ook was er grote onenigheid over de voorgestelde aparte EU-begroting om in de toekomst landen te helpen tegen economische schokken. 'We hebben het dan over 80 tot 100 miljard euro. Hoe komen we aan dat geld?', zou Merkel gevraagd hebben.

  De Franse president Hollande stelde voor om investeringen niet mee te laten tellen voor het begrotingstekort van landen, zodat landen meer ademruimte zouden krijgen.

  Van Rompuy waarschuwde de regeringsleiders nog een keer: 'De economische en monetaire unie is tweedeklas. Zolang we dan niet oplossen blijven we kwetsbaar.'

 9. De onderhandelaars buigen zich nu over de laatste twee paragrafen van de concepttekst. Het kan dus nog even duren.

 10. Nieuw bericht uit de vergaderzaal; het lijkt erop alsof de vergadering bijna ten einde is.

  Straks volgt dan een persconferentie van Van Rompuy en een aparte van premier Rutte.

Voorbeschouwing

De regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie zijn donderdag en vrijdag weer in Brussel voor overleg. Premier Mark Rutte en zijn collega's praten onder meer over de toekomst van de Europese economische en monetaire unie.

Iedere leider krijgt 4 minuten spreektijd om zijn of haar visie op die toekomst uit de doeken te doen, zo stelde EU-president en voorzitter van het overleg Herman Van Rompuy voor in zijn uitnodigingsbrief.

Uit de jongste ontwerpconclusies is gebleken dat een besluit over een aparte begroting voor de eurozone op de lange baan wordt geschoven. Contracten tussen lidstaten en Brussel over economische hervormingen lijken er wel te komen, maar onder welke voorwaarden?

Verder wordt gesproken over het Europees bankentoezicht. Gisteren kwamen de Europese ministers van Financiën al tot een akkoord hierover. De Europese toezichthouder op de bankensector moet in 2013 operationeel zijn. Volgend jaar moet dan de bankenunie verder uitgewerkt worden.