Ruim een derde aanvragen verblijfsvergunningen door moslims

Van de circa 58.100 in 2009 ingediende aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning (VVR) waren er ongeveer 16.400 aanvragen afkomstig van vreemdelingen uit een ‘moslimland’. Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) deze week geschreven aan de Tweede Kamer.

Van de ongeveer 50.700 aanvragen vorig jaar voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) zijn er plusminus 23.700 ingediend door vreemdelingen uit een 'moslimland’. Van de ongeveer 16.150 in behandeling genomen asielaanvragen in 2009 zijn zo'n 12.400 aanvragen gedaan door mensen uit een ‘moslimland’.De bewindsman gaf antwoord op vragen van de PVV. Volgens deze partij is een land een moslimland, als meer dan de helft van de bevolking bestaat uit moslims, althans volgens The World Factbook van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.