Iedereen of niemand mag autorijden op strand Ameland

De gemeente Ameland mag geen onderscheid maken tussen eilanders en niet-eilanders bij het verstrekken van vergunningen om met de auto op het Noordzeestrand te rijden....

De gemeente heeft begin dit jaar 1600 vergunningen uitgegeven voor het rijden op het strand. Mensen die niet op het eiland wonen, konden die voorheen ook krijgen, maar alleen om hun boot op een trailer achter een auto of tractor over het strand naar de Noordzee te rijden. De gemeente wilde echter de niet-eilanders helemaal geen vergunning meer geven. De vergunning voor het rijden op het strand zou een traditie zijn die alleen voor eilanders geldt. Een man uit Sneek was het daar niet meer eens en stapte met succes naar de rechter. Op de Waddeneilanden ligt het rijden op het strand erg gevoelig, zo erkent burgemeester Jurrit Visser van Terschelling. ‘Het is natuurlijk een prachtig voorrecht om op het strand te mogen rijden, maar je heb wel te maken met natuurwaarden.’ De Amelandse problematiek speelt in zijn gemeente niet. Op Terschelling zijn ongeveer 550 vergunningen om op het strand te rijden, maar alleen voor de winterperiode. Zowel eilanders als niet-eilanders kunnen zo'n vergunning krijgen. Op Schiermonnikoog en Vlieland mogen niet-eilanders hun auto niet naar het eiland meenemen. Op Texel mag de auto wel mee, maar daar mogen behalve professionals niemand op het strand rijden.