Lintje voor tekenaar van Asterix

De meest in het oogspringende gedecoreerde van dit jaar is een Fransman: Albert Uderzo, de tekenaar van de strip Asterix....

Uderzo is een inspiratie voor andere striptekenaars en Asterix is van belang voor de verspreiding van de Latijnse taal en cultuur, zo luiden twee van de overwegingen. Het lintje werd voor Uderzo aangevraagd door het Stripschap. Niet vastgesteld is waar en wanneer Uderzo de hoge onderscheiding in ontvangst zal nemen, want hij verkeert op dit moment niet in goede gezondheid. Slechts negentien mensen traden ter gelegenheid van Koninginnedag tot de Orde van de Nederlandse Leeuw toe, terwijl er 3514 lintjes werden uitgedeeld. Dit zijn er 236 meer dan vorig jaar. In de Orde van Oranje-Nassau werden 3495 mensen gedecoreerd. In de Nederlandse Antillen en Aruba is aan 49 personen een koninklijke onderscheiding toegekend. Dat zijn er 31 meer dan in het voorgaande jaar. Onder de gelukkigen deze keer is ook Willem van Kooten (alias Joost den Draaijer), die Officier in de Orde van Oranje-Nassau wordt, net als Commissaris van de Koningin in Noord-Holland mr. H. Borghouts en topman B. Verwaaijen van British Telecom. Actrice, regisseuse en voormalig theaterdirecteur Cox Habbema werd eveneens officier in dezelfde orde. Muzikante, zangeres, presentatrice, theaterproducente en programmamaakster Leoni Jansen werd ridder bij deze orde, net als voormalig dirigent van Kinderen voor Kinderen G. Lustenhouwer. Ook G. van den Ende en E. Trommel beloond, van het amusementsduo voor kinderen Ernst & Bobby. De artieste Sandra Reemer mocht zich ook bij dit gezelschap van ridders voegen. In de sportwereld werd onder anderen Ton Boot verblijd met het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is als basketbalcoach een meervoudig kampioenenmaker. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd ook Edith Bijleveld-Van der Hoeven, die als directeur Programma's en Projecten van de gemeente Delft betrokken was bij de koninklijke uitvaarten. Dezelfde eer is weggelegd voor de hoofdkrijgsmachtrabbijn, J. Boosman. Met een goed glas kun je zelfs officier in deze orde worden, zo blijkt uit de benoeming van P. Swinkels, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bavaria NV. Professor J. Fanta wordt ook Officier, maar hij is emeritus hoogleraar Toegepaste Landschapsecologie. Onder de vele geleerden met een lintje is ook Lambert Giebels, bekend als biograaf van de politicus Beel. Ook hij werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Er is een continue stijging in het aantal decoraties voor vrouwen. Het aantal vrouwen dat dit jaar is onderscheiden bedraagt 1073. Dat zijn er 125 meer dan het voorgaande jaar. Er is een structurele toename van het aantal vrijwilligers dat gedecoreerd wordt. Voor de lintjesregen 2006 betreft het 3274 vrijwilligers en dit betekent een stijging van 111. In het hele decoratiejaar 2005/2006 (1 mei 2005 t/m 30 april 2006) kregen 5543 mensen een lintje.