Uitkering voor jonge illegalen mogelijk

De ministeries van Justitie en Sociale Zaken bestuderen de rechterlijke uitspraak die twee illegale kinderen in Zaandam alsnog recht geeft op een bijstandsuitkering....

De twee Ghanese kinderen van 11en 5 jaar wonen al jaren met hun ouders in Nederland. Volgens de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep moet de gemeente hen ondersteunen met 230 euro per maand voor onder meer voedsel en kleding, omdat de ouders geen geld hebben. Dat een gemeente wordt opgedragen wel de kinderen maar niet de ouders een uitkering te geven, is ongebruikelijk. Illegalen krijgen sinds de Koppelingswet in 1998 geen bijstand meer. Maar volgens de rechter gaat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind boven de Nederlandse wet.Over een paar maanden doet de Centrale Raad van Beroep een definitieve uitspraak, die ook voor andere gemeenten geldt. De verwachting is dat de huidige uitspraak in de Zaandamse zaak zal worden gevolgd. De ministeries bereiden zich voor op mogelijke gevolgen voor andere illegale kinderen. Raadsman Fischer van het gezin verwacht dat de Koppelingswet ‘doorbroken’ wordt wat illegale kinderen betreft. Ook de Tilburgse hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout verwacht dit.Gemeenten hebben lang geprotesteerd tegen de Koppelingswet, die zij haaks vinden staan op de zorgplicht die ze hebben. Illegale gezinnen kunnen alleen overleven met zwart werk, of door giften. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil overleg met het ministerie, omdat het verwacht dat de gemeenten vanaf volgend jaar illegale kinderen bijstand moeten gaan verlenen. Alleen al in Zaanstad zou het om tientallen kinderen gaan. Het ministerie van Sociale Zaken kan nog geen inhoudelijke reactie geven, omdat de zaak formeel nog onder de rechter is.