Grensmaas veiliger door grindakkoord

Bewoners langs de Grensmaas worden beter beschermd tegen overstromingen dankzij een akkoord dat staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer vrijdag heeft ondertekend met de provincie Limburg, grindbedrijven en Natuurmonumenten....

De grindbedrijven mogen 53miljoen ton grind opgraven. Langs de rivier wordt minstens duizend hectare nieuwe natuur aangelegd. De kosten van het project worden geraamd op 500miljoen euro. Dat bedrag komt voor rekening van het Consortium Grensmaas, waarin aannemers en grindbedrijven zijn verenigd. De beveiligings- en natuurmaatregelen kosten de overheid niets, behoudens 50 miljoen euro aan plankosten. ‘Budgetneutraliteit’ was jarenlang inzet van moeizame onderhandelingen. De grindboeren eisten aanvankelijk dat ze veel meer grind mochten afgraven. Een eerder Grensmaasplan (66miljoen ton grind en 1400hectare natuurontwikkeling) werd in 2001 naar de prullenbak verwezen. Bewoners- en milieuorganisaties verzetten zich hevig tegen de plannen, die in hun ogen vooral de portemonnee van de grindboeren zouden spekken. Een nieuw plan stuitte op bezwaren van de Europese Commissie. Brussel wenste niet akkoord te gaan met de onderhandse aanbesteding van het project aan grindbedrijven, die al de meeste gronden langs de Maas in bezit hebben. Uiteindelijk ging de Europese Commissie akkoord met een compromis, waarbij een klein deel van het project (vooral de infrastructurele werken) openbaar wordt aanbesteed. Als de vergunningen zijn verleend, gaat volgend jaar de schop in de grond. Het werk zal zeker vijftien jaar gaan duren. Het is de bedoeling dat langs de Grensmaas in 2017 een overstromingsrisico geldt van eens in de 250 jaar (dat is nu eens in de vijftig jaar). De natuurontwikkeling zal vermoedelijk pas in 2022 zijn afgerond.