ABP krijgt honderden mails over vroegpensioen

Het pensioenfonds ABP heeft afgelopen weekeinde ruim 500 protest-mails gekregen na een oproep van Volkskrant-columnist Frank Kalshoven. Kalshoven ageert tegen de weigering van het pensioenfonds om bekend te maken hoeveel extra jonge ambtenaren moeten betalen voor het vroegpensioen van oudere ambtenaren....

Het PvdA-Kamerlid Staf Depla heeft vragen gesteld aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken over de kwestie. De woordvoerder van het ABP was zondagavond niet bereikbaar.Vakbonden en werkgevers bereikten in juli een akkoord waarin ze besloten om de vroegpensioenvoorzieningen van de ambtenaren geboren voor 1950 intact te laten. De pre-pensioenregeling voor de latere generaties werden wel aangepakt. Volgens Kalshoven beschikt het ABP-management wel over de door hem gevraagde informatie, maar wil ze die niet geven.Een aantal jonge ambtenaren ageerde tegen het in juli bereikte akkoord met een ingezonden brief in de Volkskrant. Inmiddels is ook de website www.jongeambtenaren.nl in de lucht als bewijs van het generatieconflict in de ambtenarij.Afgelopen zaterdag stuurden de jonge ambtenaren hun tweede brief naar de Volkskrant. Ze pleiten nogmaals voor een eerlijker verdeling van de pijn tussen jong en oud. Ze vinden het ‘oneerlijk' dat de vakbonden proberen de regelingen voor ouderen intact te laten, op kosten van de jongeren die straks achter het net vissen.De ambtenaren beschuldigen de vakbonden ervan vooral de belangen van de oudere leden te behartigen. ‘Waarom zijn er zo weinig jonge ambtenaren lid van de vakbond’, vragen ze zich af. De mails die het ABP ontving na de oproep van Kalshoven hebben het kopje ‘Doe niet zo flauw’. De inzenders zijn het met Kalshoven eens dat het kinderachtig is om geen inzicht te geven aan de vele ambtenaren die bij ABP verzekerd zijn.