Oktober 2013: het kabinet bereikt een akkoord met SGP, ChristenUnie en D66. Van links naar rechts: Slob (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Zijlstra (VVD), Samsom (PvdA), Pechtold (D66), premier Rutte, ministers Asscher (Sociale Zaken) en Dijsselbloem (Financiën).
Oktober 2013: het kabinet bereikt een akkoord met SGP, ChristenUnie en D66. Van links naar rechts: Slob (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Zijlstra (VVD), Samsom (PvdA), Pechtold (D66), premier Rutte, ministers Asscher (Sociale Zaken) en Dijsselbloem (Financiën). © ANP

Welke politieke wensen zijn er nog over na de deal over illegaliteit?

Het is weer wensenlijstseizoen in Den Haag, in aanloop naar de gesprekken over de begroting van 2015 die volgende week maandag gaan beginnen. Aan tafel: VVD, PvdA en de 'constructieve' oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie. Willen de laatste drie de begrotingsplannen van het kabinet steunen, dan moet er geluisterd worden naar hun 'zware punten' of 'serieuze wensen'. Het wensenoverzicht in citaten.

SGP-leider Kees van der Staaij, maandag bij Pauw en Witteman:
'Het is inderdaad zo dat wij extra geld voor Defensie willen, en dat ik het nog steeds betreur dat we de tanks totaal hebben afgeschaft. Een paar jaar geleden was dat om puur financiële reden gebeurd en niet om strategische redenen, van: 'die hebben we nooit meer nodig'. Maar wij vinden dat er extra geld naar Defensie moet, om bijvoorbeeld te kijken naar meer transporthelikopters, luchttransport is een hele zwakke factor, een hele zwakke schakel nu. Ik zou kijken naar patrouilleschepen, daar hebben we ook meer van nodig. (...) We hebben natuurlijk allemaal onze gedachten over wat je belangrijk vindt, voor 2015 en de jaren daarna. We willen allemaal ook, heel belangrijk, dat we niet veel meer geld uitgeven dan er binnen komt. Dat is nog steeds het geval, dus we doen niet alsof we nu ineens heel veel uit te delen hebben. We willen ook lastenverlichting en dat er genoeg geld voor de zorg beschikbaar is.'

Premier Rutte, vrijdag bij de NOS:
'Laat mensen nou niet denken dat er ergens een schatkist is waar geld in zit dat we aan Defensie uitgeven, want die schatkist is leeg, sterker nog: daar ligt een schuldbriefje in elk jaar van 12 miljard. Dus dan moet je het ergens anders weer bezuinigen.'

ChristenUnie-leider Arie Slob, gisteren bij Nieuwsuur, in reactie op het afschaffen van het plan om illegaliteit strafbaar te stellen - (ook) een wens van de ChristenUnie:
'We willen ook dat de lasten voor arbeid omlaag gaan, nu wordt er voor 500 miljoen wat gedaan aan midden- en hogere inkomens. Daaronder zit nog een hele grote groep mensen die wat ons betreft ook die lastenverlichting zou moeten krijgen. Als dit bedrag beschikbaar is, lijkt het me een hele mooie opgave dat ook voor lagere inkomens te gaan regelen. (...) Dat is wat ons betreft ook echt de inzet voor de onderhandelingen. We hadden een miljard gezegd, daar is de helft nu al van ingevuld, het tweede gedeelte moet er nu bij gaan komen.'

Begrotingsoverleg
Voor eind april moet de begrotingsvoorstellen naar Brussel, om gekeurd te worden door de Europese Comissie. In 2011 is afgesproken dat alle EU-lidstaten voor eind april aan de Commissie haar voorlopige plannen voor komend jaar voorleggen. Zo moeten 'Griekse toestanden' voorkomen worden. Bovendien kan de Commissie Nederland dan nog eventueel 'bijsturen' als de aangekondigde bezuinigingen niet tot Brusselse tevredenheid leiden. Zou Nederland in Europese ogen een te laks begrotingsbeleid voeren, dan zal de Europese Commissie Nederland op de vingers tikken en aanvullende maatregelen eisen op straffe van een boete.

Ook vorig jaar werd er onderhandeld over een begroting voor dit jaar, in het najaar bereikte het kabinet met ChristenUnie, D66 en SGP een akkoord. Vandaar dat die drie partijen deze gespreksronde ook weer aan tafel worden uitgenodigd. Een overzicht van welke punten door welke partijen werden binnengehaald bij het begrotingsoverleg vindt u hier.

D66-leider Alexander Pechtold, gisteren tegen persbureau ANP:
'Lastenverlichting op arbeid is eveneens de inzet van D66 bij de komende gesprekken over de begroting. Deze verhoging van de arbeidskorting voor middeninkomens is een mooie eerste stap. Wij zetten in op verlaging van de inkomstenbelasting in de eerste schijf, zodat ook lage inkomens meer geld overhouden in de portemonnee. Dat is goed voor de werkgelegenheid en goed voor de economie.' Pechtold noemde de lastenverlaging eerder een 'zwaar punt'.

Minister Dijsselbloem van Financiën, gisteren bij RTL Z:
'Mijn insteek zal bij de voorbereidingen van de begroting 2015, en die begint in feite deze week al, om te gaan zoeken naar bestedingsruimte op de begrotingen van de verschillende ministeries. Daar ruimte te maken voor die 500 miljoen, zodat we die gewoon kunnen inpassen. (...) ik moet er wel tegelijkertijd bij zeggen dat hiermee de ruimte in de begroting voor 2015 echt benut is. Ik kan de begroting maar één keer binnenstebuiten keren en ben bereid dat te doen om deze hogere arbeidskorting in te passen, maar veel ruimte voor extra uitgaven of nieuwe uitgaven zie ik dan ook niet meer. We moeten echt prioriteiten stellen, en ik denk dat dit een prioriteit is die iedereen zal steunen.'