De onderwijswethouders van de vier grote steden willen meer regie over voorschoolse opvang.
De onderwijswethouders van de vier grote steden willen meer regie over voorschoolse opvang. © ANP

Gemeenten: opvang van peuters is taak van ons

Er moet een einde komen aan het verschil tussen de commerciële kinderopvang en de gesubsidieerde peuterspeelzalen. De sector is de afgelopen jaren zodanig ontwricht dat er een scheve situatie is ontstaan: nu zijn er lange wachtlijsten voor peuterspeelzalen, terwijl crèches bij gebrek aan vraag failliet gaan. Enkele jaren geleden was het precies omgekeerd. De vier grote steden kaarten de problematiek vandaag aan in Den Haag.

Ouders die door de bezuinigingen de kinderopvang niet meer kunnen betalen, proberen hun kind steeds vaker geplaatst te krijgen bij een peuterspeelzaal. De wachtlijsten in Rotterdam zijn tekenend voor die ontwikkeling. In 2012 stond er 12 kinderen op de wachtlijst voor de crèche, en 692 voor de peuterspeelzaal.

Om een doorbraak te bewerkstelligen willen de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - de G4 - dat gemeenten de regie krijgen over de voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. In ruil daarvoor nemen ze de plicht op zich om alle ouders een goed aanbod te doen. Elk kind vanaf 2,5 jaar moet het wettelijk recht krijgen op een plek bij een voorschoolse voorziening, bepleiten ze bij minister Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs). De bewindslieden kennen de materie uit hun vorige functie als wethouder in Amsterdam en Den Haag.

Kinderdagverblijven zijn van oorsprong gericht op de opvang van kinderen van werkende ouders; peuterspeelzalen op de ontwikkeling van het kind. 'Daardoor dreigt een segregatie tussen de kinderen van werkende en van niet-werkende ouders', zegt de Rotterdamse CDA-wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en gezin). 'De gesubsidieerde peuterspeelzalen zijn goedkoper, maar vanwege de openingstijden onaantrekkelijk voor werkende ouders. Bovendien helpt een tussentijdse overstap kinderen niet om een goede start te maken met de schoolcarrière.'

Lees het gehele artikel vandaag in de Volkskrant