Risicobedrijven moeten regels beter naleven

Meer dan de helft van de bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken zoals in de chemie, overtreedt de veiligheidsregels. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vorig jaar zijn 348 risicovolle bedrijven geïnspecteerd. Bij 203 (60 procent) was er sprake van één of meer overtredingen. Ook bleek dat 145 bedrijven de regels volledig naleven. Van de 764 overtredingen is al meer dan de helft (456) ongedaan gemaakt, aldus Atsma.