Asowoningen in Houthaven in Amsterdam-Westerpark. De woningen zijn inmiddels afgebroken. © Joost van den Broek/ de Volkskrant
Asowoningen in Houthaven in Amsterdam-Westerpark. De woningen zijn inmiddels afgebroken. © Joost van den Broek/ de Volkskrant © UNKNOWN

Nieuw is het idee van Wilders' tuigdorpen niet

AMSTERDAM - De PVV heeft weer eens van zich doen spreken met een op het oog vergaand plan. Wilders wil veelplegers - en hun familie, als de recidivist minderjarig is - verplaatsen naar containerdorpen, ver weg van de bebouwde kom. In de woorden van Wilders: tuigdorpen.

De benaming is nieuw, het idee niet. In Denemarken zijn de zogeheten 'skaeve huse' al jaren een succes. En ook in Nederland is er al mee geëxperimenteerd.

Skaeve huse zijn sobere woningen die ook wel asocontainers worden genoemd en zijn bedoeld voor bewoners die extreem veel overlast veroorzaken. Ergens aan de rand van de stad kunnen deze mensen worden geplaatst in containers of barakken. Dat is beter voor hen en voor de reguliere huurders die verlost worden van de overlast, is het idee. De bewoners die zich niet kunnen aanpassen in reguliere woonwijken kunnen er hun afwijkende levensstijl voortzetten zonder anderen te hinderen.

Rare huizen
Het Deense skaeve huse (spreek uit: skeve hoese) betekent letterlijk rare huizen. De EU-vertaling luidt freak houses. Het gaat om sobere, vrijstaande eenpersoons wooneenheden, gelegen op een locatie buiten een woonwijk, bij voorkeur op minimaal 75 tot 100 meter afstand. In Denemarken zijn er 360 neergezet. Het doel, minder overlast in woonbuurten, wordt er behaald, en ook de bewoners zijn tevreden.

Geen wonder dat veel gemeentes wel oren hebben naar dit soort woningen. Woonbuurten worden er rustiger van en de onaangepaste bewoners komen er tot rust. Maar het lukt veel steden niet om locaties te vinden voor deze wooncontainers.

Onder meer Amsterdam, Utrecht en Almere willen de skaeve huse, maar ze zijn er nog niet. Amsterdam had een tijdelijke locatie met containerwoningen, maar die is begin vorig jaar opgeheven. Bestemmingsplannen, bezwaren van omwonenden en geld vormen een struikelblok. In Kampen en Tilburg waren dergelijke projecten wel succesvol.

Criteria
Nieuw in Wilders' plannen zijn de criteria waarop hij mensen in zulke containers wil huisvesten. Hij vindt dat mensen die in twee jaar tijd minstens drie keer een overtreding begaan, in afwachting van een strafzaak naar zo'n tuigdorp moeten verkassen. Ook na hun eventuele gevangenisstraf moeten ze weer terug. Pas nadat ze langer dan een jaar werken of studeren, mogen ze terug naar gewone woningen in de stad.

Ook vindt hij dat de familie van minderjarigen meemoet onder het mom: 'zet al het schorriemorrie bij elkaar'. Bovendien moeten de 'tuigdorpen' ver weg van 'de bewoonde wereld' staan.

En voor die voorwaarden zal het heel moeilijk, zo niet onmogelijk zijn een meerderheid te vinden in de Tweede Kamer.