Meer mensen in de bijstand

RIJSWIJK - Het aantal bijstandsuitkeringen aan mensen jonger dan 65 jaar is vorig jaar toegenomen met 26.000. Eind 2010 werden 307.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS die maandag zijn gepubliceerd.

Eind 2008 was het aantal bijstandsuitkeringen gedaald tot 259.000. Vanaf dat moment werden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar in de cijfers. Het aantal uitkeringen aan alle bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar steeg met 48.000 (19 procent).
 
De sterkste stijging in de afgelopen twee jaar deed zich voor bij de jongeren. Eind vorig jaar kregen 35.000 personen jonger dan 27 jaar een bijstandsuitkering. Dat is 64 procent meer dan eind 2008.
 
Sterkste toename in Flevoland
In alle provincies nam het aantal uitkeringen aan jongeren toe. De sterkste toename was in Flevoland, waar het aantal meer dan verdubbelde, gevolgd door Drenthe met een stijging van 89 procent. Het minst stegen de uitkeringen aan jongeren in Utrecht en Limburg, respectievelijk met 36 en 43 procent.
 
Op 1 juli 2010 zijn de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die nog onder de Wet werk en bijstand (WWB) vielen, overgeheveld naar de Wet investeren in jongeren (WIJ). Eind december 2010 werden in Nederland ruim 34.000 WIJ-uitkeringen verstrekt. Dit komt overeen met 11 procent van het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar.