Minister Timmermans met voorzitter van het Europees Parlement Schultz
Minister Timmermans met voorzitter van het Europees Parlement Schultz © ANP

Kabinetsvisie op EU: 'Europa moet democratischer'

'Europa kan beter', stelt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in zijn Staat van de Unie, de jaarlijkse visie van het kabinet op de EU en de rol van Nederland daarin. 'Voor de komende jaren is de Nederlandse inzet er op gericht de eurozone te versterken en Europa democratischer te maken'

 
Macht en regelgeving moeten duidelijk afgebakend worden
Minister Timmermans

Het kabinet presenteert haar visie in de aanloop naar de Staat van de Unie van de Europese Commissie. Commissievoorzitter Barroso zal eind van de maand de visie van de commissie voordragen in het Europees Parlement.

Het kabinet laat - bij monde van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken - nu al weten welke kant het met Europa op wil. 'Nederland staat zelfbewust in het hart van een democratischer en welvarender Europa. Het kabinet loopt daarbij niet weg voor onbehagen over onvolkomenheden in de Europese samenwerking. Europa kan beter.' De minister benadrukt dat Nederland Europese samenwerking nodig heeft. 'Juist in een wereld van grote veranderingen en nieuwe uitdagingen.'

Sturende factor
Nederland wil een sturende factor zijn in Brussel. 'Alleen als wij actief meepraten bepalen we mede de richting waarin dat gebeurt' Europa moet hervormen, moet democratischer. Nederland wil zoeken naar een grotere rol van het nationale parlement in de Europese besluitvorming. 'Macht en regelgeving moeten duidelijk afgebakend worden.'

Het kabinet blijft een pragmatische positie innemen en wil geen hoogdravende vergezichten schetsen. 'Het is weinig zinvol te spreken over een politiek einddoel. De EU is geen doel op zich maar een middel voor veiligheid, recht en welvaart van alle Europese burgers.' De ministerraard heeft vanmiddag ingestemd met Timmermans' Staat van de Unie. Het kabinet stuurt de visie aan de Tweede Kamer.

Ook werkt het kabinet aan een subsidiariteitslijst: welke taken horen in Brussel en wat kan beter door de lidstaten gedaan worden. Minister Timmermans belooft voor de zomer de resultaten van de onderzoek te zullen presenteren.