Debat Weekers - 'Ik heb harde lessen geleerd'

Vanmiddag ging de Tweede Kamer in debat met staatssecretaris Weekers (Financiën) over zijn relatie met de van corruptie verdachte ex-wethouder van Roermond, Jos van Rey. Volkskrant.nl volgde het debat live.

Nabeschouwing

De Tweede Kamer accepteerde donderdag in overgrote meerderheid het mea culpa van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. Die ging in het debat over zijn banden met zijn omstreden partijgenoot Jos van Rey door het stof. 'Ik had kritischer moeten zijn en moeten doorvragen', aldus Weekers over het aanbod van Van Rey om een reclamezuil met zijn foto erop te bekostigen.

Rutte sloot zich aan bij de conclusie van Weekers dat die onhandig had geopereerd, maar verweet zichzelf niks. Tot onvrede van de oppositie. 'De staatssecretaris doet zijn best om met iets van een 'sorry' te komen, maar de premier is onfeilbaar en maakt geen fouten. Dat is bijzonder teleurstellend', zei PVV'er Roland van Vliet.

De oppositie maakte een groot punt van de kosten van de reclamezuil, die wellicht hoger liggen dan de 4.500 euro aan campagnedonaties die wettelijk toegestaan is. Weekers wist de Kamer er echter van te overtuigen dat het geen persoonlijke campagne betrof, maar een initiatief van de VVD-afdeling Weert. Ook was hem verteld dat de zuil 3.000 euro zou hebben gekost.

Weekers betoogde verder Van Rey niet inhoudelijk geholpen te hebben met zijn belastingvraag en ook geen voorkeur te hebben uitgesproken voor de locatie van een belastingkantoor. De oppositie accepteerde die uitleg. Over het woord 'complotdenken' zei hij dat het woord hem ontglipt was. 'Ik zou er niet teveel lading aan geven', aldus Weekers. Over de afgelopen week zei hij: 'Ik heb harde lessen geleerd.'

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Pechtold: 'Ik verbaas me over de houding van de premier. Er is steeds maar niks aan de hand. Dat was voor mij de dissonant in dit debat. En er blijven onduidelijkheden over de feitelijke vragen. Het debat is gesloten, maar de discussie niet.' Ook Krol zegt dat zijn fractie 'het berouw ook graag bij andere betrokkenen' had willen zien. Buma stelt dat Rutte 'op de plaat blijft hangen' van 'mij valt niets te verwijten'. De formatie behelst meer dan alleen een lijstje afwerken, de premier had moeten doorvragen, aldus Buma.

  Hiermee is het debat ten einde.

 2. Tweede termijn

  De woordvoerders mogen nog een keer spreken, ook al kiest niet iedereen ervoor dat te doen. SP-Kamerlid Van Raak herhaalt dat deze problemen veroorzaakt zijn door de sponsoring van Kamerleden.

  Zowel Van Ojik als Van Vliet zegt dat de kou nu uit de lucht is. Weekers heeft op zijn manier 'sorry' gezegd en de Kamer lijkt de opstelling van Weekers te waarderen. Van Vliet zegt wel de opstelling van Rutte teleurstellend te vinden. Ook Slob zegt: 'We zetten er een punt achter.' SGP-Kamerlid Dijkgraaf roemt de 'openheid' van de staatssecretaris.

 3. Rutte

  Over de zaak-Verdaas zegt Rutte dat er tijdens de formatie geen grond was om aan te nemen dat er sprake was van een andere woonplaats dan Nijmegen. Daarom blijft hij erbij wat hij twee weken geleden gezegd heeft. De gesprekken tijdens de formatie gingen alleen over het gebruik van de dienstauto, herhaalt Rutte.

  Van Vliet (PVV) zegt dat er gewoon in het dossier staat dat er twijfels waren over de woonplaats van Verdaas.

  Rutte herhaalt dat hij tijdens de formatie niet de feiten had over het woon-werkverkeer van de ex-staatssecretaris en dat hij daar dus ook niet over kon oordelen.

 4. Rutte

  Premier Rutte is aan het woord. Hij stelt dat is gebleken dat de zaak 'brandschoon' is en dat 'absoluut duidelijk is' dat Weekers correct gehandeld heeft.

  Pechtold vindt dat Rutte de zaak te lichtvaardig behandelt. De kosten voor de reclamezuil waren immers veel hoger dan 4.500 euro. 'De premier zegt weer 'doorlopen, doorlopen, doorlopen'', aldus Pechtold.

  Rutte stelt dat hij in de gesprekken met aankomende bewindslieden heel precies is en de zaken dus helemaal niet te licht opneemt. Pechtold is niet overtuigd.

  Rutte kondigt aan dat hij nadat het wetgevingsproces over de partijfinanciering is afgerond kijkt wat hij met 'het blauwe boekje' gaat doen, het instructieboekje voor aankomende bewindslieden. In dat boekje staat wat wel en niet mag.

 5. Weekers

  Ik hoop dat ik de Kamer er van heb kunnen overtuigen dat ik mijn werk zonder aanziens des persoons doe. Over het woord 'complotdenken' zegt hij dat het woord hem ontglipt is. 'Ik zou er niet teveel lading aan geven', aldus Weekers. Over de afgelopen week zegt hij: 'Ik heb harde lessen geleerd.'

 6. Weekers

  Nu spreekt Weekers over de locatie van de belastingkantoren. 'Mij is het om het even waar het kantoor komt', stelt hij. De staatssecretaris zegt ook dat hij de bezwaren van de ondernemingsraden over Roermond als vestigingsplaats pas afgelopen week gezien heeft. Dat speelde dus ook geen rol, aldus Weekers. 'Ik ben trots op mijn mensen bij de Belastingdienst.'

 7. Weekers

  Nu over de belastingzaak van Van Rey. Volgens Weekers heeft de Belastingdienst dit 'keurig' afgehandeld. Weekers heeft geen instructies gegeven aan topambtenaren over de zaak, zo verklaart hij. De brief is tijdens een dienstreis van Weekers binnengekomen en een lid van het managementteam heeft die toen in behandeling genomen. Weekers: 'Het kan zijn, maar dat kan ik niet meer nagaan, dat ik toen even met Van Rey heb gebeld om hem in contact te brengen met het lid van het MT.'

  Pechtold wil weten waarom Weekers dan nog met Van Rey diende te bellen, als alle contactgegevens al in de brief stonden. Weekers stelt dat hij wel vaker even met mensen belt als zaken in behandeling worden genomen. Hij heeft evenwel niet inhoudelijk met Van Rey gesproken. Pechtold begrijpt nog steeds niet waarom zo'n telefoongesprek moest plaatsvinden.

  Tussendoor komt even een vraag over de locatie van de belastingdienst in Limburg. Is er al een beslissing genomen? Nee, zegt Weekers. Andere ministeries gaan daar nu over en dat proces is nog gaande.

  Is het normaal dat een lid van het MT persoonlijk zaken afhandelt, zo vraagt Van Vliet. Weekers stelt dat het betreffende MT-lid ongeveer 150 van dit soort gesprekken per jaar voert.

 8. Weekers

  Persoonlijke overwegingen hebben bij deze zaken 'geen enkele rol' gespeeld, aldus Weekers. Hij wil graag helderheid geven over de vragen die in zijn brief van gisteravond nog niet zijn beantwoord.

 9. Weekers

  Weekers stelt dat hij in de veronderstelling was dat het billboard 3.000 euro kostte. Pas afgelopen zaterdag kwam hij er achter dat Van Rey een potje met geld samenstelde waar ook andere partijen aan doneerden. Ook hiervoor geldt volgens Weekers dat hij verder had moeten doorvragen.

 10. Weekers

  Ben Bremmer stuurde overigens op 13 september de volgende tweet: 'Yes! VVD Weert wint. Het resultaat van 3 weken hard werken en campagnevoeren. @FransWeekers ik heb het graag gedaan, gefeliciteerd!'

  Deze tweet werd net geretweet door CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Voorbeschouwing

De ex-wethouder van Roermond financierde tijdens de verkiezingscampagne een reclamezuil met daarop een foto van Weekers. Volgens Weekers stonden daar geen vriendendiensten of gunsten tegenover, maar de oppositiepartijen in de Tweede Kamer betwijfelen dat. Het feit dat Weekers tegen meerdere adviezen in het belastingkantoor voor Noord- en Midden-Limburg in Roermond wilde laten staan, zou daar aanleiding voor geven.

CDA, D66, PVV, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP willen gedetailleerde informatie over de relatie tussen Weekers en van Rey. Zo vragen de partijen zich af waarom Weekers met Van Rey in zee ging 'terwijl reeds door een onderzoekscommissie geconcludeerd was dat Van Rey betrokken is geweest bij belangenverstrengeling met een projectontwikkelaar'. Ook willen de partijen weten waarom Weekers in september verklaarde niet te weten wie de reclamezuil had betaald.

De partijen willen ook weten of Van Rey de staatssecretaris gevraagd heeft zich in te zetten voor het behoud van het belastingkantoor in Roermond. De Kamerleden vragen zich bovendien af of dat gesprek met Van Rey plaats had voordat de directie van de belastingdienst zijn voorkeur uitsprak voor Roermond als vestigingsplaats.

Tot slot wil de oppositie opheldering over het adviesverzoek van Van Rey aan Weekers over zijn persoonlijke belastingzaak. Weekers stuurde dit verzoek door aan de Belastingdienst. De Kamer wil nu weten hoe het doorsturen van dit verzoek precies is verlopen, of er daarna nog contact over is geweest met Van Rey en wat er in de regel met dit soort verzoeken gebeurt.

Weekers ontkent dat er in de contacten die hij had met Van Rey dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. Hij zei dat er sprake is van 'complotdenken'. Premier Rutte zei eerder gisteren het debat over de integriteit van Weekers met vertrouwen tegemoet te zien. 'Ik twijfel totaal niet over de positie van de heer Weekers. Ik ben betrokken geweest bij zijn brief aan de Kamer en op beide punten heeft hij concludent gehandeld.'