De Essalammoskee in Rotterdam.
De Essalammoskee in Rotterdam. © ANP

Onderzoek lespraktijken moskeeën gestrand

DEN HAAG - Een onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar lespraktijken in moskeeën is recent gestrand. Dat heeft minister Piet Hein Donner aan de Tweede Kamer geschreven. Het instituut heeft de opdracht teruggegeven, nadat het er maar niet in slaagde afspraken te maken met moskeeën in Amsterdam en Tilburg.

Het kabinet besloot al in 2008 tot onderzoek, nadat er onrust was ontstaan over vermeende hardhandige praktijken tijdens de lessen, die ook al niet garant zouden staan voor een open blik op de westerse samenleving.

'De onderzoekers hebben geen concrete afspraken tot het verrichten van onderzoek kunnen maken met de moskeebesturen, ondanks inspanningen van het Verwey-Jonker instituut zelf, alsmede enkele bemiddelingspogingen door FORUM en een toezegging van een van de moskeebesturen tot het verlenen van medewerking', schrijft Donner. Er is weinig aan te doen: 'Omdat deze lesactiviteiten verzorgd door moskeeën buiten de verantwoordelijkheden van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs vallen, kunnen de moskeebesturen niet gedwongen worden tot medewerking aan een onderzoek naar het pedagogisch klimaat.'
 
Andere boeg

Donner gooit het nu maar over een andere boeg. Mede namens zijn collega van VWS heeft hij met de GGD een inventariserend onderzoek gepland naar kindermishandeling buiten de thuis- en de normale schoolsituatie. Ook het islamitisch weekendonderwijs komt in dit onderzoek aan bod, maar medewerking van moskeeën is voor dit onderzoek niet nodig. De jeugdgezondheidszorg heeft contact met alle kinderen van negen en tien.
 
'Indien uit deze inventarisatie signalen van misstanden in het islamitisch weekendonderwijs naar voren komen, zal ik samen met mijn betrokken collega-ministers en betrokken instanties uiteraard met passende acties en maatregelen komen. Van concrete signalen van misstanden is vooralsnog geen sprake', aldus Donner. Hij hoopt dat ouders aangifte doen als ze misstanden vermoeden bij het islamitisch weekendonderwijs.