Debat SNS - PvdA steunt salaris nieuwe topman

De Tweede Kamer sprak met minister Dijsselbloem (Financiën) over de staatsovername van SNS Reaal. Volkskrant.nl volgde het debat live.

Nabeschouwing

Hoe is het zo gekomen en had de nationalisatie van SNS Reaal voorkomen kunnen worden? Dat waren volgens veel financieel woordvoerders de twee hoofdvragen van bijna elke fractie in de Tweede Kamer tijdens het debat over SNS met minister Dijsselbloem.

In werkelijkheid concentreerde het debat zich vooral op twee andere vragen: Waarom moet de nieuwe top van SNS, Gerard van Olphen, zoveel verdienen en waarom is de eenmalige heffing die Dijsselbloem de banken oplegt slechts één miljard?

Op het eerste punt was de Kamer unaniem in zijn veroordeling. Het salaris van de nieuwe bestuursvoorzitter gaat alle perken te buiten, zo zei men. De PVV kondigde bij monde van Tony van Dijck al meteen een motie aan voor salarisverlaging. Minister Dijsselbloem verdedigde zijn besluit echter kundig. 'Ik heb een gedegen bankier met veel ervaring nodig. Die heb ik nu', aldus Dijsselbloem. Daarnaast wees hij erop dat ook bestuurders van staatsdeelnemingen niet onder de Balkenendenorm vallen. De uitleg van Dijsselbloem overtuigde PvdA-Kamerlid Nijboer, waardoor een motie kansloos werd.

Ook de bankenheffing van één miljard werd door Dijsselbloem verdedigd. Meer vragen zou niet verantwoord zijn, zo zei hij. Dan zou de kredietpositie van de banken schade oplopen. De Kamer had zo zijn twijfels, vooral over het feit dat de banken uitstel hebben gekregen om geld te storten in een crisisfonds.

Opmerkelijk was verder dat burgers met achtergestelde obligaties bij SNS waarschijnlijk in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Dijsselbloem heeft het nieuwe SNS-bestuur gevraagd dit snel in overweging te nemen.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. De vergadering is ten einde.

 2. Dijsselbloem

  De structurele rentelasten van de overname zullen 56 miljoen euro per jaar bedragen, aldus Dijsselbloem.

  Hiervoor vertelde de minister iets meer over hoe de nieuwe topman is aangetrokken. Een gespecialiseerd wervingsbureau is in het diepste geheim hiermee bezig geweest. Hier was sprake van 'een dubbele geheimhoudingsplicht'.

  Nu behandelt Dijsselbloem de moties.
  Bij de motie over een mogelijk parlementair onderzoek, verzoekt hij de Kamer belangrijke wetgeving die nodig is om deze situatie in de toekomst te voorkomen, snel in de Kamer te behandelen. Dat de Kamer dan ook nog een eigen (parlementair) onderzoek wil, is verder aan de Kamer, zegt hij. Dijsselbloem ontraadt verder de meeste moties.

 3. Schorsing

  Het debat is geschorst tot 23.30 uur. Dan zal Dijsselbloem vooral ingaan op de ingediende moties.

 4. Tweede termijn

  Ouwehand (PvdD) hekelt de houding van de PvdA, want nu kan de Kamer niks doen aan de beloning van de SNS-topman. 'Dat is een teken van machteloosheid dat we niet zouden moeten accepteren.' De burger begrijpt daar volgens Ouwehand niets van. Waar zal dat allemaal toe leiden, stelt ze op dreigende toon.

  Van Hijum (CDA) vraagt per motie om een onafhankelijk onderzoek naar de toezicht op SNS vanaf 2006.

  Schouten (CU) vraagt per motie om een parlementaire enquête.

 5. Tweede termijn

  Merkies (SP) dient een motie in om alle beloningen van staatsgerelateerde ondernemingen onder de Balkendendenorm te brengen.

  Harbers (VVD) complimenteert Dijsselbloem met de beantwoording van de vragen. Hij dient een motie in voor actieve loonmatiging bij banken die eigendom zijn van de staat.

  Klaver (GL) vraagt per motie dat banken geen winst mogen uitkeren zolang ze nog niet storten in het crisisfonds (dgs-fonds).

  Koolmees (D66) vraagt in een motie om een inventarisatie van de risico's te maken met bestaande vastgoedportefeuilles. Ook wil hij dat de regering voorstellen doet om de concurrentie om de Nederlandse bankenmarkt te vergroten.

  Dijkgraaf (SGP) complimenteert de minister met zijn zakelijke, nuchtere houding. 'Dat hebben we nodig.' Hij maakt nog wel een punt van de 'anti-Israel'-houding van de ASN-bank.

 6. Tweede termijn

  Nijboer (PvdA) gaat akkoord met de uitleg van Dijsselbloem over het salaris van de nieuwe topman Van Olphen. Een tegenvaller voor de PVV die net een motie heeft ingediend hierover.

  Nijboer wordt nu door ChristenUnie en GroenLinks aangevallen, omdat hij nu Dijsselbloem steunt in zijn uitleg. Eerder noemde hij de beloning nog 'bizar'. 'Dat vind ik nog steeds', aldus Nijboer. Schouten (CU): 'Leuk voor het anp'tje, maar uiteindelijk levert het dus niets op.' Van Dijck constateert nu ook dat de PvdA 'het nu mogelijk maakt dat de nieuwe topman 550.000 euro verdient'.

 7. Tweede termijn

  De Kamerleden mogen nog een keer kort (3 min) reageren. Van Dijck (PVV) stelt dat bij 'deze minister het kwartje niet is gevallen'. 'Het water staat de mensen aan de lippen maar de minister gooit er nog eens 4 miljard bij. En dat allemaal om de bankiers te beschermen.' Hij roept per motie op niet verder te bezuinigen, als dat de koopkracht van de burgers zal schaden.

  Motie nummer twee vraagt de minister de rekening van de overname bij de financiële sector te leggen. Nummer drie vraagt de minister het salaris van de nieuwe topman van SNS te verlagen tot de Balkenendenorm. En nummer vier vraagt de minister de bonussen van de oude SNS-top terug te vorderen.

 8. Dijsselbloem

  Burgers met achtergestelde obligaties bij SNS zijn in principe gewoon consumenten die risico hebben genomen, maar in dit geval denkt Dijsselbloem dat ze slachtoffer zijn van desinformatie en daarom in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Hij heeft het SNS-bestuur gevraagd om dit snel in overweging te nemen.

  Dijsselbloem zegt verder het probleem van de concurrentie op de Nederlandse bankenmarkt bij de Europese Commissie te zullen aankaarten.

  Er komt geen aparte overheidscommissaris bij SNS want 'dat zijn ze allemaal', aldus Dijsselbloem.

  Zodra de markt dat toestaat wil de minister SNS weer verkopen. 'Dat kan gaat in onderdelen of in grotere brokken.' Het zal niet op korte termijn gebeuren.

  Dat geldt overigens ook voor ABN Amro. Dijsselbloem wil die ook verkopen, als dat toelaatbaar is. Banken horen in de private sector, stelt de minister.

 9. Dijsselbloem

  Nu gaat Dijsselbloem wat terug in de tijd. Hij zegt dat DNB nooit toestemming had mogen geven voor de aankoop van de vastgoedportefeuille van ABN Amro. Iets wat DNB ook al heeft toegegeven. De verklaring van geen bezwaar is gegeven en een keer verlengd. Dat had niet mogen gebeuren. Waarom is dat toch gebeurd, zo vraagt Nijboer (PvdA). 'Dat is een volstrekt legitieme vraag en dat moet onderzocht worden.'

  Dijsselbloem zegt vertrouwen te hebben in het zelfonderzoek van DNB. Dat komt door de 'open houding' van de bank. Het ministerie van Financiën gaat dat ook doen. 'Als de Kamer vindt dat dit onafhankelijk moet dan kan dit misschien door de Rekenkamer gebeuren.'

 10. Dijsselbloem

  Dijsselbloem krijgt het niet echt lastig in de discussie over het salaris van de nieuwe SNS-topman, terwijl dit toch het grote punt was van de Kamer in eerste termijn. Maar wat gebeurt er met de motie die straks zal worden ingediend tegen de beloning van Van Olphen?

Voorbeschouwing

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over het echec rond SNS Reaal en de nationalisatie van de bank voor 3,7 miljard euro.

De Kamer steunt de nationalisatie in overgrote meerderheid, maar heeft nog wel veel vragen over hoe het zo ver heeft kunnen komen en of het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) voldoende is geweest. SP, ChristenUnie en PVV willen een parlementair onderzoek of enquête naar SNS, maar een meerderheid van de Kamer wil eerst het debat voeren met Dijsselbloem en een hoorzitting houden met DNB.

De Kamer wil ook weten of bonussen die verstrekt zijn bij SNS nog kunnen worden teruggevorderd. Dijsselbloem zei daar dinsdag over dat het 'netjes' zou zijn als de SNS-top de bonussen terugbetaalt die zij in de jaren 2006-2008 'ten onrechte' heeft gekregen. Hij zei dat hij juridisch weinig mogelijkheden heeft om bonussen terug te eisen, maar de raad van commissarissen van SNS Reaal heeft gevraagd te bekijken wat toch nog mogelijk is.