Kunsthart is een geslaagde, cabareteske voorstelling

Nathan Vecht schreef voor de nieuwe productie van Mugmetdegoudentand drie stukken over de houding van managers en politici tegenover kunst. Het gezelschap maakte er een geslaagde, cabareteske voorstelling van.

De enige zin uit de vaderlandse toneelliteratuur die in het collectieve geheugen is vastgezet, is: 'De vis wordt duur betaald.' De enige schrijver die in het buitenland populair werd, is Anne Frank. En de enige theaterproductie die wél goed loopt, is Soldaat van Oranje. Die beide laatste omdat het echt gebeurd is. Dit land is geen land van verbeelding, maar van nut en handel.

Tot die conclusie komt premier Mark Rutte, die in zijn torentje een toespraak voorbereidt als weerwoord tegen protesterende kunstenaars.