Zohre
Zohre © Wikke van Houwelingen

Goede kunst en nieuwe kansen voor mensen die ze nodig hebben: het kan

Theater volgens Wensink

Stelling: kunst maakt de wereld beter.

De eerste column van dit jaar wordt een positieve. Een verlate kerstgedachte; gewoon eens onvervalst moralistisch, zonder reserve of ironie. Maar niet naïef. Noem het hoopvol. Daar komt-ie: kunst maakt de wereld beter.

En dan bedoel ik niet dat kunst tot zelfreflectie dwingt, het inlevingsvermogen stimuleert en vaste overtuigingen loswrikt. En ik heb het ook niet over de magische catharsis die soms optreedt bij heel goede kunst, waarin je een flits van een hoger besef of bewustzijn beleeft, alsof alles even klopt, en jij het plots begrijpt. Na afloop kun je het vaak nauwelijks nog verwoorden, maar even had je zicht op het eeuwige, en het was mooi.