Een voornemen voor talkshows in 2018: vaker kwesties agenderen in plaats van -discussie opblazen
©

Een voornemen voor talkshows in 2018: vaker kwesties agenderen in plaats van -discussie opblazen

Tv-recensie Hanna Bervoets

Deze vijf aannames over discussies kunnen de talkshowtafels in 2018 best missen.

2017 was het jaar van het achtervoegsel -discussie. We hadden de Zwarte Pietendiscussie, de #MeToo-discussie, menige genderdiscussie. Al die -discussies werden gevoerd aan Nederlandse talkshowtafels, waardoor het op primetime opeens ging over seksueel geweld, institutioneel racisme en seksisme. Daarvoor niets dan lof voor onze talkshowmakers. De manier waarop de -discussies gevoerd werden, viel alleen weleens tegen. Het zijn, denk ik, een aantal hardnekkige ideeën over wat een -discussie zou moeten wezen die de ongemakkelijkste items van 2017 opleverden. Daarom: vijf aannames over -discussie die 2018 best kan missen.

1.