Waarom dit referendum wél waardevol kan zijn

Referendum aftapwet

Er is voldoende steun voor een referendum over de 'sleepwet'. Zal het dit keer anders gaan dan bij het Oekraïnereferendum?

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) zal nog weleens terugdenken aan 8 februari van dit jaar. Liefst 75 minuten spreektijd had hij aangevraagd voor een debat waarbij de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) besproken werd. Hij vond het belangrijk, zo zei hij, om uitgebreid het woord te voeren 'zodat iedereen die het debat volgt ook ziet dat het parlement deze ingrijpende wet serieus behandelt'.

In de voorbereiding had D66 al 27 pagina's aan vragen gesteld, daar kwamen op 8 februari nog eens twintig amendementen bij.