Zo gaat de asielprocedure onder Rutte III eruitzien: 3 grote veranderingen op een rij

Asiel onder Rutte III: sneller, soberder

Het systeem van opvang en integratie van asielmigranten moet op de schop, vindt het nieuwe kabinet. In de 3 stadia waar nieuwkomers doorheen gaan, stelt het regeerakkoord cruciale veranderingen en versoberingen voor.

1. Aankomst: minder vaak verhuizen

De coalitie wil af van het gesleep met asielzoekers, 'zeker waar het schoolgaande kinderen betreft'. In het huidige systeem verhuisden families soms wel 5 keer per jaar of meer. Volgens de nieuwe plannen komen asielzoekers na hun aanmelding terecht in een van de enkele 'middelgrote' opvangcentra, waar opvangorganisatie COA samenwerkt met justitie, de IND en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Anders dan nu gebruikelijk wordt daar meteen een schifting gemaakt: degenen met weinig kans op asiel moeten hier blijven en worden door de snelle procedure geleid, met de bedoeling hen vlot te laten vertrekken.