Sheila Sitalsing las het regeerakkoord en zag weinig 'gewoon, normaal' Nederlands
© de Volkskrant

Sheila Sitalsing las het regeerakkoord en zag weinig 'gewoon, normaal' Nederlands

'Alsof de fractieleiders zinnetje om zinnetje mochten optikken'

Waar uitersten samenkomen, moet de logica soms wijken. Dan krijg je gekkigheid. Zet vrijzinnigen en conservatieven en liberalen en gelovigen en atheïsten en individualisten en samenlevingsadepten en aanhangers van een kleine overheid en aanhangers van een sturende overheid bij elkaar. Laat ze een visie ontwikkelen op Nederland, zet hun denkbeelden op papier, jaag er een nietje door, noem het geheel Regeerakkoord.

Dan krijg je teksten als: 'We zijn vóór verschillen, maar tegen tegenstellingen.' (Inleiding Regeerakkoord, pagina 2). Er moet lang zijn vergaderd over die zin. Mogelijk wilde Alexander Pechtold pertinent niet dat de mensen zouden denken dat hij zich plotseling bekend had tot de christelijke politiek.