Schippers weer informateur, wil volgende week 'met nieuwe ploeg aan tafel'

De Tweede Kamer heeft vandaag een eerste stap gezet naar een nieuwe formatiepoging. Wederom wordt informateur Edith Schippers op pad gestuurd om de wensen van alle partijen te verkennen. Vervolgens moet zij een kansrijke combinatie van partijen bijeenbrengen om nieuwe onderhandelingen mee aan te gaan. De Volkskrant deed live verslag van het Kamerdebat over de eerste mislukte formatiepoging. Lees het hieronder terug.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. De stemmingen tot slot

  In ruime meerderheid stemt de Kamer voor het opnieuw aanwijzen van Edith Schippers als informateur. Zij krijgt de opdracht om een nieuwe kansrijke combinatie van partijen bij elkaar te brengen in de Stadhouderskamer. Schippers wil de rest van de week gebruiken om de wensen van alle partijen te inventariseren en hoopt volgende week al aan nieuwe formatiebesprekingen te beginnen. 'Het streven is om volgende week met een nieuwe ploeg aan tafel te gaan', zegt ze na afloop van het Kamerdebat.

  De moties van de Partij voor de Dieren, Denk en Forum voor Democratie halen geen meerderheid.

 2. Nieuwe moties Baudet

  Voordat er gestemd wordt, heeft Thierry Baudet zijn motie opgeknipt in drie moties die hij alsnog indient. De eerste gaat over zijn gewenste kenniskabinet, de andere twee over 'de grote thema's' waarover de Kamer wat hem betreft zou moeten stemmen.

 3. VVD draagt opnieuw Schippers voor

  Rutte stelt per motie voor om Schippers opnieuw aan te stellen als informateur. Schippers zal na het debat een nieuwe verkennende ronde houden om te zoeken naar een nieuwe kansrijke combinatie van partijen.

  De meeste andere partijen hoeven geen spreektijd in tweede termijn. Thieme van de Partij voor de Dieren stelt voor om het klimaatmanifest van Jan Terlouw als uitgangspunt te nemen bij de volgende formatieronde. Kuzu van Denk vraagt om een wekelijkse update van de informateur. Baudet van het Forum voor Democratie roept per motie op om een 'kenniskabinet' te formeren.

  Arib schorst de vergadering voor 15 minuten. Daarna stemt de Kamer over de ingediende moties.

 4. 'Informateur werkt in vertrouwen'

  Informateur Schippers waarschuwt de Kamer dat ze niet meer inzicht gaat geven in de details van de besprekingen. De informateur kan het vertrouwen dat in haar is gelegd niet beschamen, zegt ze. PvdA-leider Lodewijk Asscher vraagt desondanks of de gesprekken misliepen op een principekwestie. Ook hier wil Schippers geen antwoord op geven. 'Ik kan niet invullen wat voor een ander principes zijn. Vraag dat aan de onderhandelaars.'

  Omdat ze geen verdere informatie kan geven, is Schippers klaar met haar beantwoording.

 5. Informateur Edith Schippers

  'Wij zijn niet meteen in de onderwerpen en thema's geschoten, maar begonnen met een analyse van de samenleving en de wereld waarin we leven', zegt informateur Edith Schippers. De tijd is goed besteed, stelt zij. 'Er was grote behoefte aan bij de onderhandelaars in de eerste fase.' Onderwerpen zijn niet weggemoffeld, benadrukt ze. Toch bleek uiteindelijk dat op het thema migratie 'het laatste stukje echt een brug te ver bleek'. Die conclusie werd niet gemakkelijk getrokken, zegt ze. 'We hebben over migratie vijf keer gesproken.'

  Het onderwerp migratie is te groot om onopgelost te laten, zegt Schippers. 'Het is niet gelukt en dat is jammer. En toch vind ik het waardevol dat het is geprobeerd.' Ze adviseert om een verkennende ronde in te lassen.

 6. Baudet, Forum voor Democratie

  De laatste spreker is Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. 'Er is maandenlang een schrijnvertoning opgevoerd', zegt Baudet. 'De kartelpartijen voeren slechts een schimmenspel op voor de bühne.' Het Forum voor Democratie wil een 'kenniskabinet' van experts in plaats van 'kartelpolitici'. Baudet wil een informateur van buiten de politiek. De Tweede Kamer zou op tien belangrijke thema's zelf moeten stemmen, stelt hij. 'Zo kunnen we allemaal op onze eigen speerpunten proberen om wisselende meerderheden te vinden.'

 7. Kuzu, Denk

  Ook voorman Tunahan Kuzu van Denk vraagt zich af of het 'echt nodig was' om twee maanden te praten totdat de verschillen onoverbrugbaar bleken. 'Nee', is zijn conclusie. Er is slechts 18 dagen onderhandeld, terwijl de verkiezingen al ruim zestig dagen geleden zijn, benadrukt hij. 'De mensen in het land verdienen zo snel mogelijk een regering die werk maakt van hun problemen.'

  Denk ziet maar 'één werkbare combinatie': eentje waaraan de PvdA deelneemt. Kuzu vraagt tot slot aan de informateur om de volgende keer wekelijks verslag uit te brengen aan de Kamer, in plaats van aan de pers.

 8. Van der Staaij, SGP

  'Klagen over formaties in de Tweede Kamer is net zo Nederlands als klagen over het weer', citeert Kees van der Staaij formatie-expert Carla van Balen. De SGP gaat niet klagen, zegt Van der Staaij. 'Ook over het weer hebben we niks te klagen. Sinds het stuklopen van de gesprekken met GroenLinks is het hard gegaan met de opwarming van de aarde.'

  De SGP-leider prijst de hoffelijke manier waarop de vier partijen uit elkaar zijn gegaan. 'Ik zie het als winst dat je op een fatsoenlijke manier stevig van mening kan verschillen.' Ook de SGP wil weten tussen welke partijen 'de kloof zo groot was dat die niet te overbruggen viel'. Volgens Van der Staaij een relevante vraag aan de informateur, 'ook voor de vervolgadvisering'.

 9. Krol, 50Plus

  Henk Krol constateert dat er niet is gelekt. 'Dat is bewonderenswaardig.' Maar sinds de breuk is het lekken begonnen, zegt de 50Plus-voorman. Ook hij vraagt zich af of gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks definitief van de baan zijn.

  Tot slot noemt hij een paar eigen wensen: hij wil een coalitie met partijen die onder meer werk willen maken van het verlagen van de pensioenleeftijd.

 10. Thieme, Partij voor de Dieren

  Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wijst erop dat 'bijna negen weken' nodig waren om te concluderen dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks er niet uitkwamen. De partijen hadden die conclusie ook in tien minuten kunnen trekken, zegt ze. Thieme pleit voor een brede klimaatcoalitie met de VVD maar zonder het CDA. Ze spreekt verder over 'D66, GroenLinks, ChristenUnie, en eventueel de SP en de PvdA'.

  Een onlogische combinatie, vindt Segers van de ChristenUnie. Hij acht het onwaarschijnlijk dat SP en VVD gaan samenwerken. Thieme zegt dat zij een kabinet voorstaat met 'heldere afspraken' over klimaat, maar met verder meer vrijheid op andere thema's. 'Een soort zakenkabinet.'